×
Kies uw land
Sluiten

Kostenbesparing

Sociale en fiscale lasten op salarissen

Homepage > HR Performance > Kostenbesparing
calculatrice1000x470

Als Belgische organisatie weet u dat we één van de hoogste heffingen op salaris hebben in heel Europa. Volgens de OESO hebben inwoners van België het op twee na hoogste belastingpercentage van Europa.

Omdat in de media regelmatig de link aan bod komt tussen onze salarishandicap en het concurrentievermogen van Belgische organisaties, hebben wij tot doel om concrete voordelen te realiseren voor uw organisatie.

Sociale lasten op salarissen

In sommige situaties kunnen we veranderingen aanbrengen die gebaseerd zijn op premies. Voor sommige doelgroepen komen werkgevers in aanmerking voor RSZ-bijdrageverminderingen, bijvoorbeeld voor jonge of oudere werknemers. Daarnaast heeft de Belgische overheid een aantal specifieke maatregelen genomen voor bepaalde soorten bedrijven.

Fiscale lasten op salarissen

In bepaalde gevallen is een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing mogelijk. Ons team verifieert of alle elementen van de belastinggrondslag op de juiste manier zijn opgegeven.

Overige lasten

Nadat we uw omgeving in kaart hebben gebracht, evenals uw HR en betalingsmethodes identificeren we aanvullende besparingsmogelijkheden. Zo kunnen we subsidies verkrijgen of extralegale voordelen invoeren die uw kostendruk verminderen.