×
Sluiten

Hoe Vlaanderen bedrijven (ST)Steunt in tijden van Corona

Homepage > Insights > Nieuws > Hoe Vlaanderen bedrijven (ST)Steunt in tijden van Corona
Nieuws
augustus 20, 2020

Hoe Vlaanderen bedrijven (ST)Steunt in tijden van Corona

Voor vele Vlaamse ondernemingen wordt 2020 gekenmerkt door exploitatiebeperkingen met zware inkomensverliezen tot gevolg. Niettegenstaande zorgt de huidige COVID-19 crisis er eveneens voor dat innovatie maatschappelijk zeer hoog in het vaandel wordt gedragen en de creativiteitszin op het vlak van onderzoek en ontwikkeling buitengemeen wordt aangewakkerd. Ondernemingen zetten hard in op de bestrijding van COVID-19 en Vlaanderen spant zich op zijn beurt in voor de bestrijding van de economische gevolgen van COVID-19.

Gestimuleerd door de Europese samenhorigheid en in het belang van onze gezondheid heeft de Vlaamse Regering beslist tijdelijk een hogere Strategische Transformatiesteun (STS) toe te kennen aan ondernemingen die investeren in COVID-19 gerelateerde projecten.

Even ter herhaling

De (gewone) STS voorziet in investerings- en (/of) opleidingssteun voor ondernemingen die, in het kader van een transformatieproject, omvangrijke investeringsprojecten en opleidingsinspanningen aangaan op het grondgebied van het Vlaams Gewest waarbij de transformatie niet alleen innovatieve, duurzame en internationale aspecten vertoont maar eveneens in belangrijke mate bijdraagt aan de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen.

Terwijl kleine en middelgrote ondernemingen zowel voor investeringssteun als voor opleidingssteun in aanmerking komen, kunnen grote ondernemingen alleen aanspraak maken op investeringssteun als zij gelegen zijn in een regionale steunzone én hun transformatieproject een andere NACEBEL-code toegekend krijgt dan hun huidige bedrijfsactiviteit.

De minimale investeringsdrempels voor grote ondernemingen bedragen 300.000 euro voor het luik opleidingen en 3.000.000 euro voor het luik investeringen over een periode van 3 jaar.

De steun moet aangevraagd worden in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de transformatie-investeringen en/of -opleidingen werkelijk starten. De steun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1.000.000 euro per aanvragende onderneming.

Verhoogde Strategische Transformatiesteun voor het luik investeringen

Om het op de markt brengen door Vlaamse ondernemingen van meer COVID-19 relevante producten en diensten te faciliteren, heeft de Vlaamse regering beslist om de gewone STS-steun voor investeringen tijdelijk te verruimen en de regels soepeler te maken voor ondernemingen die zich engageren tot investeringen ter bestrijding van COVID-19.

Zo is het steunpercentage voor investeringen nu verhoogd tot maximum 50% in plaats van 8%. Ook de minimumdrempels zijn tijdelijk gewijzigd. De minimale investeringsdrempel is namelijk gehalveerd tot 1.500.000 euro voor grote ondernemingen. Verder houden de bijkomende voorwaarden in dat het moet gaan om investeringen die plaatsvinden ná 1 juni 2020 en deze investeringen moeten te maken hebben met COVID-19 gerelateerde producten en diensten zoals medicatie, vaccins, beschermkledij, apparatuur, instrumenten voor dataverzameling en -verwerking enzovoort.

De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is vastgesteld op 1 november 2020.

Een buitengewone kans

De huidige uitzonderlijke crisissituatie heeft ervoor gezorgd dat Vlaanderen in het kader van de STS enerzijds meer budget heeft vrijgemaakt en anderzijds de strenge toekenningsvoorwaarden flexibeler benadert. Desondanks dat het koffiedik kijken zal zijn hoe de COVID-19 situatie verder zal evolueren, staat het vast dat álle Vlaamse ondernemingen hier een buitengewone kans krijgen om extra steun te behalen in de queeste naar de heropleving van onze economische welvaart.

Geraadpleegde bronnen:

Opmerkingen tonen

Geen reacties

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *