×
Sluiten

Uitbreiding vermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers vanaf 1/01/2018 naar enkele professionele bachelorsdiploma’s in laatste rechte lijn!

Homepage > Insights > Nieuws > Uitbreiding vermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers vanaf 1/01/2018 naar enkele professionele bachelorsdiploma’s in laatste rechte lijn!
Nieuws
november 16, 2017

Volgens onze informatie, en onder voorbehoud van verdere wijzigingen, maakt de regering er werk van om de aangekondigde uitbreiding van de vrijstelling voorzien in artikel 2753, §3 van het WIB92 naar bepaalde bachelordiploma’s voor het einde van het jaar rond te krijgen. Vandaag is die vrijstelling enkel toepasselijk voor wetenschappelijke masters, burgerlijke ingenieurs en doctors.

Over welke professionele bachelorsdiploma’s zou het gaan?

Voor de Vlaamse gemeenschap:

 • Biotechniek
 • Gezondheidszorg
 • Industriële wetenschappen
 • Technologie
 • Nautische wetenschappen;
 • Productontwikkeling
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op Informatica

Voor de Waalse gemeenschap:

 • Architectuur
 • Biotechniek
 • Industriële wetenschappen
 • Technologie
 • Nautische wetenschappen
 • Productontwikkeling
 • Informatica

Wat zijn de voordelen van deze maatregel?

Het wetsontwerp voorziet een vermindering bedrijfsvoorheffing van 40% voor de bovengenoemde diploma’s. Dit percentage kan verhoogd worden tot 80% vanaf 1 januari 2020.

De bijkomende vrijstelling mag evenwel niet meer bedragen dan 25% van het totale bedrag van de vrijstelling die een onderneming voor een gegeven aanslagjaar geniet. Dit percentage wordt opgetrokken tot 50% voor vennootschappen die volgens de criteria van artikel 15, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen een kleine onderneming zijn.

De andere vrijstellingsvoorwaarden – aanmelding Belspo, O&O-project of -programma, relatieve tijdsbesteding – blijven onverkort gelden.

Vanaf wanneer zou de maatregel van kracht zijn?

Vanaf 1 januari 2018.

Wat vindt Ayming?

We moeten in elk geval de voor eind dit jaar aangekondigde officiële publicatie afwachten. Het voorliggend ontwerp weerspiegelt evenwel duidelijk de intentie van de regering: innovatie nog meer stimuleren, zowel via masters als via bachelors.

Ayming benadrukt het belang om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en/of –programma’s strikt af te bakenen. Het is zeker nuttig om de gevolgen van de uitbreiding voor uw onderneming al in kaart te brengen en te bekijken of er in uw onderneming bachelors werken die in aanmerking kunnen komen.

Ayming valideert ieder jaar meer dan 15.000 onderzoek- en ontwikkelingsprojecten bij 400 klanten in 16 verschillende landen. De consultants van Ayming staan klaar om uw te begeleiden bij het valoriseren en het secuur implementeren van uw Innovation Performance.

Opmerkingen tonen

Geen reacties

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *