×
Sluiten

Verlaging van de sociale zekerheid en fiscale lasten: een belangrijk onderwerp voor de horeca

Homepage > Insights > Nieuws > Verlaging van de sociale zekerheid en fiscale lasten: een belangrijk onderwerp voor de horeca
Shooting in the Studio .Fork,spoon,knife and small spoon wrapped in light brown cloth ,light background, etc.The view from the top.

Omdat ze zeer arbeidsintensief zijn, negeren bedrijven in de horecasector vaak de mechanismen die hen in staat zouden stellen om hun sociale en fiscale lasten te verlagen en zo hun winstgevendheid te consolideren. Dit is ook een probleem voor bedrijven die actief zijn in de vrijetijdssector.

Volgens de laatste nationale budgetenquête (DG Statistiek van de FOD Economie) vertegenwoordigden cultuur en vrije tijd 7,5% van de Belgische huishouduitgaven en 6,4% van de hotel- en restaurantsector in 2016. Deze twee posten groeien al enkele jaren gestaag (+5% tussen 2016 en 2017, volgens de Nationale Bank van België). De horeca en vrijetijdssector profiteren ten volle van deze trend, maar worden niettemin geconfronteerd met een algemeen probleem van winstgevendheid.

“Deze twee sectoren, die zeer arbeidsintensief zijn, worden geconfronteerd met een zeer hoog personeelsverloop (39% verloop per jaar in de horeca). Bovendien genereren ze een lage financiële meerwaarde per werknemer. Voor deze bedrijven is de uitdaging om te blijven groeien door het nodige personeel aan te werven en op te leiden en tegelijkertijd hun winstgevendheid te versterken”, zegt Alexandra Dryjski, Senior Manager in HR performance bij Ayming Belgium, een business performance consulting bedrijf.

Een onbenutte goudmijn

De sociale audits uitgevoerd door de experts van Ayming België tonen aan dat 8% van de werkgevers die actief zijn in deze twee sectoren kunnen genieten van vrijstellingen van sociale bijdragen en/of gedeeltelijke belastingvrijstellingen. Spaargeld dat een extra bron van inkomsten biedt voor opleiding en aanwerving.

Maar waar krijgen we deze sociale zekerheid en belastingverlagingen?
De indienstneming van jonge en laaggeschoolde werknemers of de voormalige langdurig werklozen kan bijvoorbeeld leiden tot vrijstellingen van werkgeversbijdragen. De organisatie van ploegenarbeid of nachtarbeid, alsook het werken met overuren, leidt onder bepaalde voorwaarden tot een gedeeltelijke vrijstelling van de roerende voorheffing op inkomsten uit arbeid onder bepaalde voorwaarden. “Het benutten van deze voordelen kan moeilijk zijn bij een hoog personeelsverloop of wanneer er veel deeltijdbanen zijn, wat vaak het geval is in de vrijetijdssector”, zegt Alexandra. “Voor een van onze klanten in de cateringsector heeft de audit van de consultants van Ayming Belgium meer dan 110.000 euro aan jaarlijkse besparingen opgeleverd dankzij de vermindering van de sociale en fiscale lasten voor 155 werknemers. Dit voorbeeld toont aan dat er reële mogelijkheden zijn om de salarisadministratie in de horeca- en vrijetijdssector te optimaliseren. “Daarnaast zijn er in de horeca ook andere hefbomen ingevoerd, zoals flexi-jobs en de verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen voor bedrijven die de arbeidstijd in hun kassa’s registreren.

Over Ayming

Ayming is een internationale business performance consulting groep die zich richt op vier expertisegebieden: human resources, operations (inkoop, supply chain, etc.), finance en innovatie. Het is aanwezig in 15 landen in Europa, Noord-Amerika en Azië. Ayming Belgium is al meer dan vijftien jaar actief op de Belgische markt en telt bijna 600 corporate klanten, gaande van jonge innovatieve bedrijven tot internationale bedrijven.

Opmerkingen tonen

Geen reacties

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *