×
Sluiten

Bouwsector krijgt binnenkort lastenverlaging op ploegen- en nachtarbeid

Homepage > Insights > Nieuws > Bouwsector krijgt binnenkort lastenverlaging op ploegen- en nachtarbeid

In tegenstelling tot andere sectoren bestond voor de bouw tot nog toe geen specifieke lastenverlaging op ploegen- en nachtarbeid.

De federale regering past daar nu een mouw aan. Daardoor krijgen bouwondernemingen een stevig financieel duwtje in de rug. Dat is welkom in de concurrentiestrijd met goedkope Europese werkkrachten die hier aan de slag zijn.

Tijdens de zomer van 2017 had de federale regering al aangekondigd iets te zullen doen aan de concurrentiekracht in de bouwsector. Lees: om de sociale fraude en sociale dumping een halt toe te roepen.

De federale regering koos in dit kader voor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, zoals die al bestaat voor ondernemingen met ploegen- of nachtarbeid. De maatregel werd eind vorig jaar al aangekondigd, maar een belangenconflict rond het onbelast bijverdienen, ook onderdeel van de Relancewet, zorgde voor vertraging.

Dat onbelast bijverdienen zal nu afzonderlijk geregeld worden, zodat de laatste rem op de Relancewet eraf is gehaald. Het Parlement heeft de wet goedgekeurd in de plenaire vergadering van 22 maart 2018. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wat houdt de maatregel in?

In het algemeen laat de vrijstelling ondernemingen toe om, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de lonen van werknemers, niet door te storten naar de Belgische Staat. Voor de werknemer heeft dit geen gevolgen, maar de werkgever krijgt op deze manier extra financiële middelen. In de visie van de Commissie der Boekhoudkundige Normen is de maatregel om deze reden een exploitatiesubsidie.

Wat verandert er?

De bestaande maatregel voor ploegen- en nachtarbeid was aan strikte voorwaarden verbonden. Voor de toepassing in de bouwsector zijn de voorwaarden soepeler:

  • Voor de toepassing voor ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, wordt een aparte paragraaf in het wetboek voorzien;
  • de definitie van ploegenarbeid is soepeler, waardoor zelfs één dagploeg zou volstaan. Bovendien moeten de activiteiten niet per se identiek zijn, maar mogen deze ook complementair zijn;
  • de voorwaarde van ploegenpremie is ruimer, waardoor een minimum bruto-uurloon van 13,75 EUR (jaarlijks te indexeren) zou volstaan.

Bovendien zal de vrijstelling voortaan voor alle ondernemingen met ploegen- en nachtarbeid op globale basis berekend worden, eerder dan per individuele werknemer.

Bouwondernemingen zullen deze maatregel kunnen toepassen op de lonen die sinds 1 januari 2018 zijn betaald of toegekend. Ook erkende uitzendondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen van bouwondernemingen kunnen van de maatregel gebruik maken.

 À la belge

Men kan opmerken dat dit weerom een typisch Belgische maatregel is. Waarom geen rechttoe-rechtaan verlaging van de bedrijfsvoorheffing of sociale zekerheid? Zullen enkel ondernemingen die eraan denken de maatregel toepassen?

Bovendien is het bedrag van de vrijstelling niet van belasting vrijgesteld. Net als die andere gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (overwerk, onderzoekers, bepaalde sectoren, ondernemingen in steunzones, e-commercebedrijven, enz.) kan en zal de belastingadministratie de toepassing van de maatregel nauwgezet controleren, zodat een correcte implementatie in de loonadministratie van groot belang is. Geen enkele onderneming wordt graag geconfronteerd met een terugbetaling van “onterecht” genoten steun, met een belastingverhoging én nalatigheidsinterest. Ayming stelt dit regelmatig vast bij niet goed geïnformeerde ondernemingen.

Impact groot vanaf 2020

De partners van Ayming in de bouwsector zijn alvast opgezet met deze maatregel. Het geeft hen extra ademruimte in de concurrentiestrijd met goedkope Europese werkkrachten die hier aan de slag zijn. Op macro-economisch vlak ziet het er alvast naar uit dat hierdoor minder bouwondernemingen er de kantjes willen aflopen.

Voor 2018 bedraagt de vrijstelling drie procent van de in aanmerking komende belastbare bezoldigingen (met uitzondering van het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen). Voor 2019 en 2020 wordt het percentage zelfs opgetrokken tot 6%, respectievelijk 18%! De impact van de maatregel zal echt groot zijn vanaf 2020. Bouwondernemingen krijgen hiermee een stevig financieel duwtje in de rug.

Zolang de begroting geen – nieuwe – algemene lastenverlaging toelaat, is de techniek van de vrijstelling doorstorting een adequate tool om alvast in probleemsectoren in te grijpen. Misschien kunnen de belangengroepen in bijvoorbeeld de horeca- of thuishulpsector ook de kat de bel aanbinden?

 Over Ayming

Ayming is een internationale gerenommeerde consulting groep gespecialiseerd in Business Performance. Ayming stelt meer dan 1380 mensen te werk in 16 landen en had het een omzet van 157 M€ in 2017. Al meer dan 15 jaar deelt Ayming Belgium haar strategische en operationele kennis om meer dan 400 klanten in staat te stellen hun algemene prestaties op lange termijn te verbeteren, de waarde van hun algemene activiteit te doen stijgen en hun rendement te verbeteren in drie domeinen: Human Resources, Finance en Innovatie.

Opmerkingen tonen

Geen reacties

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *