×
Kies uw land
Sluiten

Internationale Innovatiebarometer 2020

IIB2020

De vooruitzichten voor innovatie zijn veelbelovend

De uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) nemen wereldwijd toe. In een steeds dynamischer en sneller wordende wereldeconomie evolueren de marktomstandigheden en is er een constante vraag naar nieuwe producten, nieuwe diensten en bijgewerkte modellen. Als gevolg daarvan is het absoluut noodzakelijk dat bedrijven zich wapenen met een voorsprong op de concurrentie.

Belangrijkste resultaten

In de Internationale Innovatiebarometer 2020 hebben we ons verdiept in de stand van zaken op het gebied van innovatie wereldwijd. Onze bevindingen laten aanzienlijke verschillen zien tussen landen, sectoren en zelfs functies, maar er zijn enkele duidelijke trends.

Het innovatielandschap

83%
van de bedrijfsleiders zijn tevreden met hun huidige niveau van R&D
75%
van de bedrijven anticiperen op een stijging van de O&O-budgetten

83% van de bedrijfsleiders is tevreden met het huidige O&O-niveau. Mede als gevolg van de druk die door de wereldwijde regeringen wordt uitgeoefend, verwachten zij echter nog steeds dat de activiteiten in de komende drie jaar zullen toenemen. 75% van de bedrijven verwacht een stijging van de O&O-budgetten – een derde van hen verwacht dat deze stijging “aanzienlijk” zal zijn.

De omgeving voor innovatieprofessionals verandert snel en er is een herkenbare buzz onder de gemeenschap over het huidige landschap. De R&D-processen en -strategie zijn echter voor verbetering vatbaar. Bedrijven moeten er zeker van zijn dat ze hun O&O-omgeving volledig in kaart brengen en dat ze alle mogelijkheden benutten.

Innovatie financieren

49%
van de organisaties hebben hun eigen O&O gefinancierd

Ondanks de beschikbaarheid van belastingskredieten en subsidies heeft 49% van de organisaties hun eigen O&O gefinancierd. Succesvolle innovatie komt niet toevallig tot stand. Het ligt misschien voor de hand om te zeggen, maar organisaties hebben een plan nodig om ervoor te zorgen dat innovatie gebeurt. Ze moeten bepalen of en hoe ze financiering kunnen krijgen en hoe ze deze vervolgens met maximale impact kunnen inzetten. Naarmate O&O hoger op de prioriteitenlijst komt te staan, zal het voor organisaties van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat zij uitgerust zijn om effectief te innoveren voor de toekomst.

Diversiteit in innovatie

46%
van de bedrijfsleiders geloven dat diversiteit onbelangrijk is
83%
van de innovatieteams zijn overwegend mannelijk

46% van de bedrijfsleiders gelooft dat diversiteit onbelangrijk is, waarbij 23% zegt dat het “helemaal niet belangrijk is”. 83% van de innovatieteams is overwegend mannelijk en het is duidelijk dat er een onbenutte pool van vrouwelijk talent is.

Als het gaat om vrouwen op de werkvloer, is er in de R&D-gemeenschap nog ruimte voor verbetering. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt en velen zich inspannen om meer vrouwen aan te moedigen om zich in het veld te begeven, lijkt het erop dat de correlatie tussen genderdiversiteit en innovatie nog steeds wordt onderschat.


Methodologie

Ayming’s 2020 Internationale Innovatiebarometer biedt uitgebreide, maar toegankelijke inzichten in de grootste uitdagingen en kansen voor R&D en financiële professionals over de hele wereld.

Het rapport biedt de lezers een beter inzicht in het huidige internationale landschap voor innovatie, evenals een analyse van het inzicht van de O&O- en financiële deelnemers in het financieringsklimaat en hun opvattingen over de bedrijfskritische kwestie van het evenwicht tussen mannen en vrouwen bij innovatoren.

Om de Barometer in te vullen heeft Ayming een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd onder 300 senior R&D professionals, CFO’s, C-suite executives en bedrijfseigenaren in de volgende landen: België, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Download jouw exemplaar vandaag nog via het formulier rechts!