×
Kies uw land
Sluiten

Lokale en regionale fiscaliteit op kantoorgebouwen

Een 2020 studie van Ayming Belgium

Covid news

Elk jaar voert Ayming een studie uit die de evolutie van de lokale en regionale belastingen op kantoorgebouwen volgt. In de 2020-editie zijn met name de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 en de gevolgen daarvan voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing opgenomen. 

De gegevens waarop deze studie gebaseerd is, zijn gepubliceerd vóór de COVID-19-crisis: het is opmerkelijk dat bepaalde Vlaamse gemeenten besloten om de geplande verhoging van deze opcentiemen voor 2020 te bevriezen.
Uiteindelijk heeft deze crisis nu al gevolgen voor de vastgoedsector inzake kantoorgebouwen en dus ook voor de fiscaliteit. Er wordt dan ook extra aandacht besteed aan de invoering van verminderingen van het bedrag van de onroerende voorheffing als gevolg van improductiviteit of overmacht.

België, het land van de gestapelde belastingen op kantoorgebouwen

Gebouwen behoren tot de zwaarst belaste goederen, mede door een opeenstapeling van belastingen die door verschillende overheden worden geheven.

Voor de belastingplichtige betekent dit een complexiteit, die verder gaat dan de middelen die aan zijn betaling moeten worden toegewezen om zijn belastingkosten te beheersen. Naast de puur logistieke aspecten moet de keuze van de locatie van de kantoren het onderwerp zijn van een volledige studie over de reële kosten van de onroerende fiscaliteit.

In deze studie vergelijken we de fiscale situatie in onze drie gewesten en identificeren we de steden met de meest strategische locatievoorwaarden voor kantooreigenaren.

1
Onroerende Voorheffing vs Kadastraal Inkomen
2
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
3
De andere grote Belgische steden

Download de whitepaper via het formulier en lees er alles over!