Verhoogde investeringsaftrek

De maatregel

De verhoogde investeringsaftrek helpt u R&D-investeringen te financieren. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan er tot 13,5% van het geïnvesteerde bedrag worden afgetrokken. 

De meerwaarde van Ayming

Onze consultants (ingenieurs en fiscale experts) brengen de uitgaven in kaart die voor aftrek in aanmerking komen. Ze beheren het dossier op administratief en technisch niveau, en stellen dit veilig.