Innovation Performance

U innoveert. Wij helpen bij de financiering.

Het Horizon 2020 programma heeft tot doel om van de EU de meest dynamische en concurrerende economie ter wereld te maken, en om de doelstelling te halen dat 3% van het BBP wordt geïnvesteerd in R&D. Daarom is de financiering van R&D een duidelijke prioriteit in Europa, en ook in België.

Ons doel

Het in kaart brengen en verantwoorden van de R&D omgeving voor projecten zit in ons DNA. Om de R&D van Belgische bedrijven te financieren, brengen we uw onderzoekssituatie in kaart. En dit ongeacht waar uw productielijnen, R&D-centra of octrooien zich bevinden.

Uw Innovation Performance verbeteren houdt in dat:

 • u het verkrijgen van overheidssubsidies optimaliseert evenals belastingkredieten en aftrekposten voor innovatie;
 • uw deelname aan R&D-samenwerkingsprojecten gefinancieerd met overheidssteun wordt gepromoot: publiek-private samenwerkingen voor KMO’s of voor grote bedrijven;
 • uw bedrijf meer mogelijkheden krijgt om te investeren in R&D, door middel van externe financiering.

De Ayming methode

De belangrijkste fiscale stimulansen voor innovatie in België hangen af van de diverse implementatieniveaus, en van complexe voorwaarden, procedures en frequente wetswijzigingen. 

Coördinatie van innovatiesubsidies

We ondersteunen u met 4 types fiscale stimulansen/incentives:

 • Verhoogde investeringsaftrek
 • Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
 • Subsidies en premies
 • Aftrek voor octrooi-inkomsten/innovatie-inkomsten, namelijk de “Patent/Innovation box”

Analyse- & auditdiensten rondom innovatie

 • Beoordeling & inschatting van potentieel 
 • Audit & veiligheidscheck van compliance op het gebied van de Belgische regelgeving inzake de toepassing van fiscale R&D steunmaatregelen

Tijdens het in kaart brengen van mogelijke performance-optimalisatie stellen we ook de benodigde aanvragen op voor het verkrijgen van de betreffende financiële middelen.

Onze toegevoegde waarde voor uw organisatie

 • Gemoedsrust: ons team consultants zet zich volledig in om de nodige gegevens te verkrijgen, deze grondig te analyseren en op basis hiervan aanbevelingen voor te leggen.
 • Expertise: we delen de wetenschappelijke expertise van ingenieurs, juridisch experts, financieel experts...
 • Veilig stellen van dossiers: Al onze vorderingen worden veilig gesteld en goedgekeurd door onze technische directie.
 • Continue ondersteuning, van de auditfase tot de implementatie van de aanbevelingen. 
 • Uitgebreide ervaring in België én Europa: Ayming bouwt voort op 30 jaar ervaring als Europese marktleider in innovatiefinanciering. In Europa en Noord-Amerika hebben we de afgelopen 5 jaar meer dan € 10 miljoen R&D-kosten gevaloriseerd en voor meer dan € 700 miljoen aan belastingkredieten bekomen voor onderzoek. Daarnaast hebben we van 2000 tot 2011 meer dan € 500 miljoen aan financiële ondersteuning verworven.

Onze referentie sectoren

Techniek & TransportLife sciences & GeneeskundeBanken & Verzekeringen
Biotechnologie, ICT & LandbouwtechnologieEnergie & MilieuNanotechnologie & Industriële Processen