Aftrek voor innovatie-inkomsten

De maatregel

De aftrek voor octrooi-inkomsten is een krachtig fiscaal middel, waarmee begunstigden (Belgische bedrijven en Belgische vestigingen van buitenlandse bedrijven) tot 80% van de octrooigerelateerde inkomsten kunnen aftrekken van hun belastbare basis.

Deze stimulans kan worden toegepast op 2 verschillende soorten octrooi-inkomsten:

  • vergoedingen voor licenties
  • vergoedingen begrepen in de verkoopprijs van goederen of diensten van de vennootschap

De meerwaarde van Ayming

De consultants van het Innovation Performance team van Ayming helpen u octrooien te identificeren die in aanmerking komen, de juiste berekeningsmethode te kiezen, de potentiële uiteindelijke aftrek te berekenen, en uw aanvragen veilig te stellen ten aanzien van de bevoegde administraties.