Algemene voorwaarden

JURIDISCHE KENNISGEVING

Deze website is eigendom van Ayming, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS), geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer B 414 119 735, met een kapitaal van € 70.584.912,72, gevestigd te 12/14/16, rue Sarah Bernhardt, 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk.   

Hoofd publicatie: Sophie Cormary, directeur communicatie  

Redactie: Sophie Cormary, directeur communicatie 

Website gehost door: Ayming  

Design en productie: St John's 

VERKLARING

Deze website is geregistreerd bij de Franse CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) onder dossiernummer 1064116.  

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BEZOEKEN EN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE

Het doel van de Ayming-website is om informatie te verschaffen over de activiteiten van Ayming. Gebruikers van deze website verklaren kennis te hebben genomen van de juridische informatie, en deze zonder voorbehouden te accepteren, voordat zij de website raadplegen. We doen ons uiterste best om de website correct te laten functioneren, en op correcte wijze beschikbaar te maken.

Ayming kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website die het gevolg is van onderhoud of verbeteringen aan de website, of van technische redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Alma CG behoudt zich te allen tijde het recht voor om een element van de website aan te passen, stop te zetten, te wijzigen of te verwijderen waardoor de beschikbaarheid van een functie of inhoudselement van de website vervalt, zonder dat hieruit compensatierechten voor gebruikers voortvloeien. Alma CG behoudt zich ook het recht voor om gebruikers de toegang tot deze website te weigeren. 

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De informatie op deze website, geregistreerde handelsmerken, logo's, software, teksten, foto's, afbeeldingen en de database en structuur van de website zijn exclusief eigendom van Ayming en worden beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. U kunt een pagina van deze website alleen downloaden, kopiëren of printen voor eigen gebruik, en op voorwaarde dat u de gerelateerde auteursrechten en alle andere eigendomskennisgevingen respecteert.

Elk gebruik voor commerciële doeleinden of openbare distributie is verboden. U heeft in geen enkel geval de bevoegdheid om de inhoud van de website te herformuleren of te verwijderen. Elk ander gebruik dat hier niet uitdrukkelijk wordt genoemd, is niet toegestaan, en hiervoor is voorafgaande schriftelijke toestemming van Ayming nodig. U heeft in het bijzonder niet de bevoegdheid om (i) de Ayming-merken en logo's te reproduceren; (ii) diepe hypertekstlinks aan te maken naar enig element van de site anders dan de homepage; (iii) de databases die deze website gebruikt gedeeltelijk of volledig te gebruiken of hier uittreksels van te maken; (iv) programma's te gebruiken die door de website worden gebruikt; (v) iets online te plaatsen dat een schending kan vormen van de intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij. 

PERSOONSGEGEVENS

Ayming zal geen gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, cookies of Java-applets) verzamelen waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, direct noch indirect, tenzij u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt door het invullen van de betreffende formulieren. Als u persoonsgegevens verstrekt aan Ayming, kunt u zich in overeenstemming met de Franse gegevensbeschermingswet van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, beroepen op het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te wissen.

Om dit recht uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +33 (0)1.41.49.41.00, via een brief aan  Ayming, Service Communication, 185, avenue des Grésillons 92622 Gennevilliers Cedex, France, of via contact@ayming.com. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor Ayming en worden niet verstrekt aan een derde partij.

COOKIES

Cookies (bestanden die bedoeld zijn om een gebruiker te herkennen en diens navigatie door de website te optimaliseren) en de registratie van het IP-adres van gebruikers worden alleen gebruikt om het computersysteem achter de website te beheren, en om het gebruik van de website te analyseren (meetfrequentie, browsepatroon van gebruikers...). We herinneren u eraan dat bezoekers het gebruik van cookies kunnen voorkomen via de betreffende functies op hun computer en/of in hun browsersoftware.

HYPERTEXTLINKS

Deze website bevat links naar externe websites die u waarschijnlijk interesseren. Ayming is niet verplicht om deze websites of de inhoud ervan te controleren of goed te keuren, of om te garanderen dat deze links werken en up-to-date zijn. We wijzen elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites af, en het gebruik van deze links is volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Elke entiteit die een link naar onze website wil maken, kan dit doen, zolang deze link verwijst naar onze homepage, en op voorwaarde van uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring.

Op alle problemen, claims of geschillen betreffende de huidige website is het Franse recht van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Parijs bevoegd. 

UPDATES

Ayming behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze juridische kennisgeving te veranderen, afhankelijk van ontwikkelingen in de site-inhoud. We nodigen alle gebruikers uit om zichzelf bij elk bezoek aan de site vertrouwd te maken met deze pagina.

Copyright: © Ayming - 2016. Alle rechten voorbehouden. 

Het merk Ayming is geregistreerd bij het INPI onder nummer 11 3 880 807.