×
Sluiten

Optimaliseer uw HR processen voor 2024

Feature image website
Homepage > Audit Overuren

2024 is voor vele HR-diensten een piekmoment om alles nog tijdig verwerkt of afgesloten te krijgen.

We denken aan de volgende prioriteiten:

Maar houdt u er ook rekening mee dat 31 december het einde van een kwartaal is en dat de regels m.b.t. de gemiddelde arbeidsduur gerespecteerd moeten worden?

Werd de gemiddelde arbeidsduur in uw bedrijf op jaarbasis berekend?
Ook dan moet u rekening houden met het einde van de referteperiode.

Eén van de heikele punten is de recuperatie van de gepresteerde overuren.
  • Kent u het verschil tussen het  behandelen van overuren rond inhaalrust & de betaling van een overloontoeslag?
  • Ziet u de bomen nog door het bos, als we alle vormen van overuren naast elkaar leggen? Buitengewone vermeerdering van werk, vrijwillige overuren, relance-overuren, …
  • Weet u dan ook voor welke overuren u wettelijk gezien een toeslag moet betalen en welke u kan recupereren?

Is het antwoord op bovenstaande vragen “neen”?

Dat is meer dan begrijpelijk.
Het is niet makkelijk om een correct zicht te hebben op de juiste toepassing van de vrijstelling van doorstorting & vermindering van de bedrijfsvoorheffing (BV) op deze overuren.

Waarom is dit belangrijk?

Gemiddeld 35 % van deze overuren blijken niet onder de voorwaarden te vallen om de vrijstelling erop te mogen toepassen.
Dit resulteert helaas in een groot deel terugvorderingen die momenteel in het kader van fiscale controles lopende zijn.

Ayming kan u helpen

  • Wilt u niet wachten op een controle en zicht krijgen op hoe u de toepassing van de ‘vrijstelling en vermindering van BV voor overuren’ kan veiligstellen?
  • Denkt u dat het automatisch in orde is dat voor elk overuur dat in de payroll wordt geregistreerd met een toeslag van 50 % of 100 % de vrijstelling kan worden toegepast?

Dan kan u zeker de hulp van Ayming gebruiken!

Wij komen ter plaatse en analyseren op basis van uw data & processen, hoe u de toepassing van de vrijstelling kan veiligstellen en eventueel optimaliseren voor de toekomst.

Neem contact met ons op: