×
Kies uw land
Sluiten

Finance Performance

Homepage > Finance Performance
Insurance agent using calculator for medical insurance, the poli

Wist u dat de meeste nieuwe of grondig gerenoveerde kantoorgebouwen vaak fiscaal worden overgewaardeerd? Voorts is het zo dat het industrieel patrimonium van heel wat industriële of logistieke bedrijven overgewaardeerd kan zijn, wat de niet verschuldigde betaling van belastingen met zich meebrengt.

We identificeren en evalueren de mogelijke belastingaftrek op basis van de huidig geldende wetten

Ons multidisciplinair team, bestaat zowel uit diverse juridische experts die getraind zijn in specifieke domeinen als uit fiscalisten, landmeters, accountants en voormalig werknemers van belastingdiensten. Zij kunnen onderzoeken en verdedigen welke maatregelen er toepasbaar zijn op uw situatie.

We verminderen belastingsgrondslag

We focussen ons op drie verschillende domeinen:

  • Industrieel materieel en outillage: toepassing van de fiscale maatregelen ontwikkeld voor de onroerende voorheffing op materieel en outillage, en belastingen op onder meer roerende goederen.
  • Gebouwen: onroerende voorheffing op basis van het kadastraal inkomen, de gemeentebelasting op kantoorgebouwen en parkeerplaatsen.
  • BTW: we gaan na of uw btw conform is en bieden compliance diensten aan, o.a. het beheer van uw btw-teruggaven alsook specifieke consultancy.

Onze meerwaarde

  • We stellen vorderingen, aangiften en bezwaarschriften op en zorgen voor de follow-up tot op het moment dat u geld terugkrijgt van de autoriteiten.
  • We tekenen bezwaar aan tegen betekeningen van de administratie of de regionale – en gemeentebelastingen; we monitoren het bezwaar bij de bevoegde autoriteiten; we maken afspraken met de bevoegde overheid en zorgen voor teruggave van de teveel betaalde bedragen.
  • Al onze bezwaarschriften worden eerst tegen het licht gehouden en goedgekeurd door onze technische directie.
  • De teams van Ayming Belgium beschikken over meer dan 15 jaar ervaring in lokale belastingen en hebben perfecte kennis van fiscale processen op alle federale, regionale of lokale niveaus.

Ayming Belgium verbindt zich ertoe om – wanneer dat om technische of juridische redenen nodig is – een advocaat of onafhankelijke expert aan te stellen in overleg met en na goedkeuring van de klant.