×
Sluiten

Subsidies in Wallonië

Wallonia landing page feature image

Onderzoek, innovatie en milieubescherming vormen de drijvende krachten achter belangrijke huidige veranderingen. Daarom stellen nationale en Europese instellingen doelen op dit gebied.

Om bedrijven aan te moedigen de nodige maatregelen te nemen om deze doelstellingen te verwezenlijken, stellen lokale overheden en de Europese Commissie fondsen beschikbaar voor financiële ondersteuning. Deze hulp komt in diverse vormen, waarbij subsidies de belangrijkste vorm van steun zijn.

 

Subsidies voor Onderzoek en Ontwikkeling

In Wallonië is de Openbare Dienst van Wallonië voor Onderzoek (SPW Onderzoek) de aangewezen autoriteit die toezicht houdt op onderzoek en innovatie.

SPW Onderzoek biedt diverse ondersteuningsprogramma’s voor onderzoek aan bedrijven, erkende onderzoekscentra, universiteiten en meer. Voorbeelden van deze programma’s zijn Win4Company, Win4Collective, Win2Wal, Win4Expertise, BELCOO, etc.

We zijn vooral betrokken bij het Win4Company-programma, dat is ontworpen om projecten in industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling te financieren.

Verwerving van nieuwe kennis met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of om bestaande producten, processen of diensten aanzienlijk te verbeteren. Verwerving, integratie, opmaak en toepassing van wetenschappelijke, technologische en zakelijke kennis en vaardigheden om nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten te ontwikkelen.

Dit kan het maken van prototypes omvatten, met uitsluiting van wijzigingen in conventionele engineeringroutines.

Subsidie Terugvorderbaar voorschot
van 50 tot 70% van 35 tot 55%

Investeringspremies

De Waalse Overheidsdienst (SPW) biedt verschillende vormen van investeringssteun, afhankelijk van de aard van het project.

 

Klassieke Investeringssubsidie

De klassieke investeringssubsidie dekt elke nieuwe economische activiteit, inclusief de oprichting, diversificatie of overname van activa van een gesloten entiteit door een onafhankelijke investeerder. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) komen in aanmerking voor steun bij elke initiële investering, inclusief de uitbreiding van faciliteiten of belangrijke wijzigingen aan de productie. Voor grote ondernemingen is de uitbreiding echter beperkt tot de provincies Luxemburg en Henegouwen (zone a).

De financieringspercentages worden bepaald door cumulatieve criteria en zijn beperkt tot 20%.

Investering voor duurzaam energiegebruik (UDE)

Deze subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen die een investeringsplan hebben dat gericht is op het verminderen van het energieverbruik in het productieproces en het stimuleren van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (met uitzondering van fotovoltaïsche energie).

De steunpercentages variëren van 20% tot 40% voor het verminderen van het energieverbruik en voor hernieuwbare bronnen wordt het percentage bepaald op basis van het type.

 

 

Investering voor milieubescherming

Deze subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen die investeren in acties om schade aan het milieu of natuurlijke hulpbronnen te herstellen of te voorkomen en de huidige milieunormen te overtreffen. Er is een specifiek geval voor koelingsgroepen.

De steunpercentages variëren van 10% tot 40% en er kunnen extra verhogingen zijn voor grote bedrijven als hun investeringen in steunzones plaatsvinden.

Wil je meer weten?

Download het whitepaper over subsidies voor innovatie in België – Brussel & Wallonië (FR-versie)

In dit document zullen we de subsidiemaatregelen in Brussel & Wallonië onderzoeken – wat het inhoudt, de vereisten, en het mogelijke bedrag aan ondersteuning.

Ontdek ons whitepaper

Neem contact met ons op: