×
Sluiten

Bijstand bij RSZ-inspectie of belastingcontrole

Homepage > HR Performance > Bijstand bij RSZ-inspectie of belastingcontrole
HR performance assistance in audit or inspection

Context

 • In 2018 voerde de RSZ meer dan 53.000 bedrijfsaudits uit (bron: rszjaarverslag.be) tegenover 40.000 in 2017. Het controleteam van de FOD Financiën werd in 2018 sterk uitgebreid. Hierdoor vinden meer controles en inspecties plaats om de correcte toepassing van de geïmplementeerde incentives door te lichten.
 • U kunt in twee gevallen een beroep op deze prestatie:
  • U werd zonet op de hoogte gebracht van een RSZ- of belastingcontrole: onze experts kunnen u helpen bij deze uitdaging.
  • U wilt zeker zijn dat uw payroll, uw verloningspraktijken en onkostenvergoedingen audit-proof zijn? Onze consultants treden preventief op en voeren op uw verzoek een ‘blanco controle’ uit.

Ons aanbod

 • Bijstand na controles: analyse van de situatie vanaf kennisgeving, opstellen van brieven voor uw boekhouder, positiebepaling op basis van het advies van een gespecialiseerde advocaat die in overleg met de klant gekozen werd, bijstand bij het verdedigen en onderhandelen tot de controle wordt afgesloten.
 • Blanco controle: onze experts identificeren en becijferen de mogelijke risico’s en delen u preventieve actieplannen mee die u op korte, middellange of lange termijn moet implementeren.

Onze meerwaarde

 • Een correcte payroll dankzij onze gespecialiseerde kennis in de rechtsgrondslagen en de payrollberekening.
 • De geïdentificeerde risico’s maken het voorwerp uit van concrete actieplannen die meteen geïmplementeerd kunnen worden.
 • De verzoeken van de instanties naar behoren verwerken: tijdig antwoorden en de strikt noodzakelijke bewijsstukken leveren, van de melding tot de slotonderhandelingen. Onze experts treden in dialoog met de inspecteurs van de RSZ en de FOD Financiën.
 • Slechts één doel: ervoor zorgen dat u voldoet aan de eisen van de instanties en de financiële impact van een eventuele rechtzetting of verhoging tot een minimum herleiden.