×
Sluiten

Optimalisering van uw industriële fiscaliteit

Homepage > Finance Performance > Industriële fiscaliteit
warehouse 3d interior

De industriële fiscaliteit, een complex web van belastingen …

De ‘industriële belastingen’ verwijzen naar alle heffingen op het productieapparaat van bedrijven met een industriële, logistieke of commerciële activiteit (groothandel).

De twee belangrijkste belastingen, tevens de hoogste en de meest voorkomende, zijn de onroerende voorheffing op materieel en outillage en de gemeentebelasting op drijfkracht. Maar er bestaan ook ontelbare andere provinciale en gemeentelijke belastingen zoals de heffingen op afvalwater, brandstofpompen, activeringskosten, leegstaande gebouwen, gratis distributie van ongeadresseerd drukwerk, enz.

… met realiteiten die verschillen van gewest tot gewest:

Hoewel het kadastraal inkomen een federale bevoegdheid is, werd de berekening van de onroerende voorheffing op materieel en outillage geregionaliseerd met uiteenlopende effecten als gevolg:

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft haar belastingplichtigen sinds 1 januari 2017 vrijgesteld van de industriële belastingen. Bedrijven in dit gewest hoeven dus niet meer elk jaar het kadastraal inkomen van hun machines bij te werken.
 • In Wallonië worden nieuwe investeringen door het Marshallplan van 2006 vrijgesteld van de onroerende voorheffing op materieel en outillage. Er zijn dus desinvesteringen nodig en er moet op toegezien worden dat het kadastraal inkomen up-to-date is.
 • In Vlaanderen werden, tot eind 2019, niet enkel nieuwe investeringen vrijgesteld maar werd het bedrag van het kadastraal inkomen ook verlaagd. Onlangs gepubliceerde wijzigingen spreken enkel van een vrijstelling voor nieuwe investeringen vanaf het belastingjaar 2020.

Onze meerwaarde: de berekeningsgrondslag van uw industriële belastingen in kaart brengen en actualiseren voor een duurzame optimalisering

Zonder uw huidige organisatie te verstoren zullen onze experts de berekeningen onderzoeken, de grondslagen actualiseren en de bedragen betwisten van:

 • het kadastraal inkomen uit uw industriële activa, door de jaarlijkse lijst van uw investeringen en desinvesteringen fiscaal te bekijken en de uitrustingen die u werkelijk in uw park heeft te benaderen;
 • de onroerende voorheffing op materieel en outillage van uw bedrijf, door aan de berekening op basis van een aangepast KI eventuele vrijstellingen voor improductiviteit toe te voegen;
 • de heffing op drijfkracht, indien van toepassing in uw gemeente, op basis van een actualisering van de lijst met uw elektromotoren en eventuele vrijstellingen voor improductiviteit (andere regel dan voor de onroerende voorheffing op materieel en outillage);
 • de overige gemeentebelastingen: milieubelastingen, belastingen op gevaarlijke inrichtingen, op reclamedrukwerk, aanplakborden, enz.
 • de onroerende voorheffing van toepassing op gebouwen bij de bouw, afbraak of renovatie van uw bedrijfspanden.

U ondervindt hetzelfde jaar nog én de jaren nadien de voordelen van onze acties.

Bovendien maken onze experts ook van de gelegenheid gebruik om u pistes voor te stellen voor de aftrek voor investeringen, of voor regionale subsidies voor uw volgende investeringen.

Uw voordelen 

 • Onmiddellijke besparingen die zich laten voelen op lange termijn;
 • Een actueel beeld over de waarde van uw outillage;
 • Beslissingen die via een volmacht meteen in uw naam worden aangekaart bij het kadaster en de fiscale en lokale autoriteiten;
 • Een minder zware administratieve last voor uw teams;
 • Begeleiding door een multidisciplinair team van experts dat alles weet van industriële fiscaliteit. Onze experts komen samen met uw boekhouders, siteverantwoordelijken en productiechefs om een stand van zaken op te maken van het daadwerkelijke bestaan van uw machines.