×
Kies uw land
Sluiten
AdobeStock_231149439 (with Ayming Circle) (50pc)

Ziekenhuizen

Homepage > Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Nieuwe managementmethoden in lijn met een ongekende context

Het beheer van een ziekenhuis heeft nog nooit zo veel weg gehad van een bedrijf. Of het nu gaat om medische apparatuur, aanwerving en behoud van gekwalificeerd personeel, onderzoek, uitvoering van nieuwe processen of andere uitgavenposten, elke investering moet deel uitmaken van een rigoureuze financiële strategie, met name in het licht van de concurrentiecontext of de toenemende begrotingsdruk die door de politiek wordt uitgeoefend.

Ziekenhuismanagers zijn geconfronteerd met deze vereisten en moeten dus zervoor zorgen dat er geen besparingen over het hoofd worden gezien. In een sector waar de hoogste kwaliteitsnormen voortdurend worden gewaarborgd, bestaat de optimalisering van het budget uit het toepassen van belastingverlichtende maatregelen of het verkrijgen van de subsidies waarvoor men in aanmerking komt.

De wedloop om te besparen, een prioriteit van de overheid

Februari 2019 – er wordt een wetsvoorstel aangenomen om het nationale ziekenhuislandschap te moderniseren door vanaf 1 januari 2020 elk algemeen en universitair ziekenhuis in België op te nemen in de klinische netwerken. Zo ontstaan 25 netwerken; 13 in Vlaanderen, 4 in Brussel en 8 in Wallonië.

Hoewel de maatregel natuurlijk bedoeld is om de samenwerking tussen ziekenhuizen te verbeteren, is rationalisering toch een van de trefwoorden, die met name wordt gerechtvaardigd door het directe verband tussen de efficiëntie en de rentabiliteit van de meest complexe apparatuur en de intensiteit van het gebruik ervan. Er kan dus worden bespaard door alleen in bepaalde netwerken state-of-the-art zorg aan te bieden, zoals hart- of oncologiechirurgie (minder complexe zorg blijft uiteraard gedekt ongeacht het ziekenhuis).

Een permanente behoefte aan onderzoek en innovatie

Een dergelijke reorganisatie gaat ook gepaard met nieuwe, geoptimaliseerde processen, vaak parallel aan digitaliseringsprojecten (AI, VR/AR, IoT, big data). Zo doen ziekenhuizen onderzoek en werken ze samen met universiteiten. Eenmaal geoptimaliseerd en veiliggesteld, kunnen deze projecten een financiële hulpbron worden.

Het gaat er dus om nieuwe middelen te vinden voor de financiering van O&O-programma’s en -activiteiten op lange termijn, zoals klinisch onderzoek, connected medicine-oplossingen, statistieken en analyses, de optimalisering van het patiëntentraject of de samenwerking met de universiteiten.

Ayming’s expertise ten dienste van de moderne ziekenhuiswereld en haar uitdagingen

Een van de eerste mogelijkheden die moeten worden onderzocht is de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Zo kunnen werkgevers tot 80% van het verschuldigde bedrag inhouden onder bepaalde voorwaarden: de werknemer moet op de loonlijst staan, in het bezit zijn van een wetenschappelijk diploma, O&O-activiteiten uitvoeren die geregistreerd zijn op het Belspo-portaal, en een register hebben van de tijd die aan deze activiteiten wordt besteed.

Deze vrijstelling is niet de enige manier om geld te besparen; ook wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met universiteiten worden bijvoorbeeld gewaardeerd.

In de praktijk kan echter worden vastgesteld dat het uitoefenen van deze rechten vaak tijdrovend blijkt te zijn en dat het snel ontbreekt aan expertise, zowel wat betreft de waardering van de O&O-activiteiten voor de bevoegde overheden als wat betreft de verschillende stappen die moeten worden ondernomen.

Het is echter van cruciaal belang om deze kwestie aan te pakken, die een aanzienlijke uitdaging kan blijken te zijn, aangezien de wet toestaat om vorderingen die tot vijf jaar geleden zijn ingediend, in te dienen.

De expertise van Ayming ligt precies in deze uitdagingen; wij hebben een feilloze expertise en methodologie ontwikkeld die ervoor zorgt dat een ziekenhuisinstelling elke kans kan benutten zonder te worden belast met de onvermijdelijke administratieve lasten, zonder de minste impact in termen van overbelasting voor het ziekenhuispersoneel of kwaliteit van de toegediende zorgen, en op een perfect beveiligde manier in het geval van een fiscale controle.

Een praktische en holistische benadering

Ayming steunt op jarenlange ervaring om u op deze drie fronten te begeleiden en in uw ontwikkeling te ondersteunen.

Tijdens gesprekken van expert tot expert identificeren onze teams uw financiële stromen door uw R&D-inkomsten en -uitgaven in kaart te brengen, om zo uw positionering ten opzichte van de industriële normen te bepalen.

Onze specialisten voeren vervolgens een grondige wetenschappelijke audit uit van uw fiscale en administratieve praktijken en zorgen ervoor dat elke mogelijkheid wordt benut, rekening houdend met de meest recente wetgeving.

Ten slotte zorgen onze consultants voor de toekenning van de verschillende financieringsmaatregelen door voor u te zorgen voor de samenstelling van het dossier en de registratie en opvolging ervan bij de bevoegde autoriteiten.

Meer informatie

Klik op de onderstaande links om meer te weten over de verschillende mogelijkheden die voor uw sector van toepassing zijn en waarvoor wij onze expertise tot uw beschikking stellen:

Downloads

Download onze brochure voor meer informatie over onze aanpak van de ICT en digitale sector en een praktisch voorbeeld van optimalisatie voor een van onze klanten.

Brochure Ziekenhuizen

Ook kunt u profiteren van onze whitepapers, die u een overzicht geven van de huidige stand van zaken op het gebied van innovatie en R&D, zowel nationaal als internationaal.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een persoonlijk gesprek waarbij onze experts de mogelijkheden van optimalisatie voor uw organisatie toelichten.

Contacteer ons