×
Sluiten

Optimalisering van uw vastgoedfiscaliteit

Homepage > Finance Performance > Vastgoedfiscaliteit
Finance performance property tax office buildings

De experts van Ayming Belgium ontwikkelden een gespecialiseerde expertise in het kader van Finance Performance. De optimalisering van belastingen op onroerend goed betreft gebouwen met commerciële doeleinden zoals kantoren, winkelcentra, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen en bedrijfspanden.

Het Belgische vastgoed valt ten prooi aan diverse belastingen:

Naast het kadastraal inkomen, dat dient als basis van de onroerende voorheffing en de Brusselse gewestbelasting, zijn er diverse andere belastingen die moeten worden afgedragen aan de lokale en regionale autoriteiten van het land.

Ayming biedt u een simulatie-tool om het bedrag van deze belasting te anticiperen!

Ik schat mijn onroerende voorheffing 

U zult dan in staat zijn om:

 • Voorspel de bedragen en beheer zo uw budget.
 • Controleer de veronderstellingen in verband met uw investeringen.

Een kort tijdsinterval voor de optimalisering:

De fiscaliteit van uw vastgoedinvestering kan slechts geoptimaliseerd worden bij

 • afbraak,
 • bouw,
 • reconversie,
 • zware renovatiewerken aan uw goed,

en dit binnen een zeer korte termijn. U beschikt bijvoorbeeld over 60 dagen om een nieuw kadastraal inkomen aan te vechten, nadien ligt het KI vast.

De grondige doorlichting van de berekeningsgrondslagen en de naleving van de termijnen is dus cruciaal om effecten te verkrijgen op korte en lange termijn.

Een unieke waaier aan hefbomen om uw vastgoedfiscaliteit te optimaliseren:

Dankzij de optimalisering van de fiscaliteit van meer dan 100 kantoorgebouwen in België beschikken onze experts over een unieke knowhow die het onder bovenvermelde voorwaarden mogelijk maakt om

 • het kadastraal inkomen te corrigeren naar het juiste niveau met behulp van
  • een unieke database die vergelijkingen mogelijk maakt met fictieve huurwaarden en gegevens bevat over een periode van meer dan 15 jaar;
  • de expertise van meetkundige schatters die belast zijn met de correcte herverdeling van de verschillende soorten belastbare oppervlakten;
 • de berekeningsgrondslag van de onroerende voorheffing op het gebouw te optimaliseren en eventuele vrijstellingen toe te passen voor werken, improductiviteit …;
 • de regionale belastingen (Brusselse Gewestbelasting op niet-residentiële oppervlakten, de zogenaamde belasting op kantoorgebouwen), de gemeentebelastingen (op parkings bijvoorbeeld) en de overige stedenbouwkundige lasten te verlagen.

Vertrouw de audit van uw vastgoedportefeuille toe aan onze experts

Finance performance property tax renovation construction

Onze meerwaarde: een unieke methodologie die de sleutelmomenten in het fiscale leven van uw gebouw begeleidt

 • Een methodologie die grondig onderzoek voert naar de berekeningsgrondslagen van belastingen voor duurzame effecten tijdens het fiscale leven van uw gebouw;
 • Een opeenvolging van acties voor, tijdens en na de werken, zodat u cash kunt vrijmaken op het moment dat dit het meeste nodig is: onze experts verlagen en optimaliseren belastingen vanaf de leegstand van het gebouw, tijdens de periode van de werken en tot de melding van het nieuwe kadastraal inkomen;
 • Expertise erkend bij de instanties (volledige dossiers die tijdig worden ingediend en correct geargumenteerd zijn)
 • Grondige kennis van benchmarks zodat de fictieve huurwaarde (kadastraal inkomen) van uw goed uitgedaagd kan worden

Uw voordelen

 • Toegenomen rentabiliteit van uw investeringen;
 • De zekerheid dat uw dossiers tijdig en volgens de eisen van de instanties verwerkt worden;
 • Een minder zware administratieve last voor uw teams.

Voor meer info: