×
Sluiten

Subsidies in Vlaanderen

flander

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) stimuleert innovatie en ondernemerschap door financiële ondersteuning te bieden aan bedrijven via subsidies.

Met deze subsidies geeft VLAIO bedrijven een impuls om te investeren in duurzame en milieuvriendelijke technologieën, evenals het starten en uitvoeren van innovatieve projecten met hoog risicopotentieel. Op deze manier worden projecten die een verschil kunnen maken voor bedrijven, de regio en de samenleving ondersteund.

Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)

Met betrekking tot Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) biedt VLAIO drie subsidiemaatregelen om bedrijven financieel te ondersteunen gedurende het innovatieproces om hun innovatieve ideeën op de markt te brengen. Specifiek omvatten deze maatregelen de R&D haalbaarheidsstudie, het onderzoeksproject en het ontwikkelingsproject.

Investeringssubsidies

Binnen Vlaanderen is het mogelijk om in sommige gevallen steun te verkrijgen voor investeringen, met name voor duurzame of ecologische initiatieven.

Strategische Transformatieondersteuning (STS)

 • De strategische transformatieondersteuning ondersteunt investeringen en/of opleidingen voor internationaal georiënteerde bedrijven die een transformatie ondergaan met een sterk innovatief karakter.
 • De ondersteuning is bedoeld voor projecten die aanzienlijk bijdragen aan het versterken van het economisch weefsel in Vlaanderen.
 • De beoordeling richt zich op innovatie, duurzaamheid, internationale economische concurrentiekracht, versterking van de Vlaamse economie, de verankering van het bedrijf binnen Vlaanderen en de creatie van extra werkgelegenheid.
 • De subsidie is toegankelijk voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, met 8% steun voor investeringen en 20% voor opleidingen, met een maximum subsidie van €500.000. Indien een grote onderneming investeringssteun wenst aan te vragen, moet deze investering wel plaatsvinden in een steunzone (regionale steunkaart 2022-2027).

Ecologiepremie+

 • Met de Ecologiepremie+ wil de Vlaamse overheid bedrijven aanmoedigen hun productieproces op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier te organiseren.
 • Deze maatregel dekt een deel van de extra investeringskosten die dergelijke investeringen met zich meebrengen. De in aanmerking komende investeringen staan vermeld in de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën.
 • Het steunpercentage wordt bepaald door de grootte van het bedrijf, het type technologie (milieu, energie, hernieuwbaar) en de ecoklasse (A of B / 6 of 9).
 • De toegekende steun bedraagt maximaal €1 miljoen per bedrijf over een periode van 3 jaar.

Strategische ecologiesteun (STRES)

 • Bedrijven kunnen strategische ecologiesteun aanvragen voor grote, ecologische investeringen in spitstechnologie in het Vlaams Gewest.
 • Deze subsidie kan men als aanvulling zien op de EP+. Waar de EP+ financiële steun biedt voor gestandaardiseerde technologieën (limitatieve lijst van technologieën), steunt STRES bedrijfsspecifieke en grotere investeringsprojecten (> €3.000.000)
 • Het steunpercentage varieert van 15 tot 50% en is afhankelijk van de prestaties van de technologie en de grootte van het bedrijf. De maximale subsidie bedraagt €1.000.000 over een periode van drie jaar.

Wil je meer weten?

Download de whitepaper over subsidies voor innovatie in België – Vlaanderen (NL-versie)

In deel 1 zullen we de 3 subsidiemaatregelen in Vlaanderen onderzoeken – wat het inhoudt, de vereisten en het mogelijke bedrag aan ondersteuning.

Ontdek hier de whitepaper

Ayming, jouw partner bij het verkrijgen van financiering

Met ons ervaren team bieden we uitgebreide ondersteuning, of je nu hulp nodig hebt gedurende het gehele subsidieaanvraagproces of alleen voor specifieke fasen.
Onze experts combineren diepgaande kennis van subsidies met actuele inzichten in innovatie en de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw sector. Op deze manier tillen we jouw subsidieaanvragen en projecten naar een hoger niveau.

Neem contact met ons op: