×
Sluiten

HR Performance Management

Homepage > HR Performance > HR Performance Management
HR performance management

Presteer op economisch, organisatorisch en sociaal vlak dankzij de hefbomen in uw HR-beleid. Ze brengen uw uitdagingen in cijfers en zorgen voor doelgerichte acties die bijdragen tot de algemene prestaties van het bedrijf.

Ons aanbod

  • Compliance audit loonbeleid: Weerspiegelt uw loonbeleid zich in uw activiteit? En vooral: Is uw beleid in overeenstemming met de juridische mallemolen? Onze experts ontleden uw loonbeleid, gaan de compliance en doeltreffendheid na en formuleren aanbevelingen.
  • Herziening van de loonpakketten / rewards: onze consultants controleren de verschillende verloningsvormen, de voordelen van alle aard, enz. Ze helpen ook bij het opstellen van uw cao90 en de ruling voor representatiekosten. Tot slot geven ze advies tijdens de samenstelling van een cafetariaplan of het loonpakket van de directeur.
  • Sectorale benchmark van uw personeelskosten: onze experts vergelijken uw personeelskosten met die van andere bedrijven uit uw sector. Ze analyseren hoe intensief u de verschillende maatregelen gebruikt die uw werkgeverskosten verlagen en definiëren de kernindicatoren die uw HR-performance kunnen aansturen.
  • Due diligence van de personeelskosten & business plan: u benadert een bedrijf met het oog op een fusie of overname en wenst de soliditeit van diens payroll door te lichten, mogelijke risico’s te identificeren of besparingsbronnen aan te wenden (geen subsidies of onderbenut)? Met uw toestemming contacteren onze experts het bedrijf, brengen ze de risico’s en opportuniteiten in kaart en formuleren ze aanbevelingen, wat nodig is voor het opmaken van uw business plan.
  • Preventie van arbeidsverzuim: onze experts brengen de afwezigheden in uw bedrijf in kaart (per site, dienst, functie), bezorgen een uitvoerige analyse van de factoren en bevelen doelgerichte acties aan die uw preventiebeleid versterken. Dankzij deze acties zal de levenskwaliteit op het werk verbeteren, wat uw performance ten goede komt.
  • Optimalisering van de verplichte premie op de Arbeidsongevallenverzekering: onze experts lichten het contract door waarop het bedrag van uw jaarpremie gebaseerd is, ze vergelijken en actualiseren de verschillende parameters die uw tariefgrondslag bepalen. Zo kunnen onze experts de onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraars identificeren, hen raadplegen en nadien samen met u een onderhandeling organiseren.