×
Kies uw land
Sluiten
Automotive

Automobielindustrie

Homepage > Automobielindustrie

Moeilijkheden bij de bevoorrading, productieonderbrekingen, wijzigingen in normen en productiemiddelen, elektrificatie van het wagenpark, overgang naar Industrie 5.0, duurzame ontwikkeling… Hoe financiert u de transformatie van uw industrie in tijden van crisis?

In een wereldwijde context die door de Covid-19 crisis is getroffen, is de Belgische automobielindustrie grondig ontwricht en staat zij voor nieuwe uitdagingen. De bevoorradingsketen werd getroffen, waardoor sommige fabrieken hun deuren tijdelijk moesten sluiten. De aanpassing van de productiemiddelen aan de evolutie van de markt en normen (strengere emissies, enz.) vergt grote investeringen. Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven meer dan ooit nieuwe O&O-projecten financieren en meer gekwalificeerd personeel aanwerven.

Om deze uitdagingen aan te gaan zijn middelen beschikbaar, maar niet altijd gemakkelijk toegankelijk.

Onze experts stellen voor dat u de financiële hefbomen in kaart brengt waarover uw onderneming zou kunnen beschikken om haar groei te garanderen.

Een complexere bevoorradingsketen

De ongekende context van Covid-19 heeft nieuwe bedreigingen gecreëerd voor de automobielindustrie. Gecompliceerde toevoer van elektronische componenten en improductieve fasen vereisen een grondige heroverweging.
De spelers in de automobielindustrie moeten hun volledige toeleveringsketen herzien: diversifiëring van de toeleveringsbronnen, verplaatsing van de productie van onderdelen dichter naar de eindgebruikers, vorming en financiering van voorraden en planning van de gebouwen om deze op te slaan.

Al deze veranderingen creëren een sterke behoefte aan liquiditeit; gelukkig staan er maatregelen ter beschikking van de bedrijven, zoals belastingvoordelen (voor improductiviteit, bouw, renovatie…) en gewestelijke subsidies om uw Capex-investeringen te financieren.

Financiering van uw projecten en aanwerving van gekwalificeerd O&O-personeel

De instandhouding van haar activiteiten blijft een van de belangrijkste prioriteiten voor elke onderneming. O&O blijft in dit verband een van de sleutelelementen en moet kunnen blijven rekenen op passende budgetten.

Om u daarbij te helpen, is het mogelijk bepaalde investeringen te optimaliseren, met name die in patenten en in de aanwerving van gekwalificeerd personeel. Onze experts zorgen voor de formalisering van uw projecten om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de bevoegde autoriteiten wordt voldaan.

Industrie 5.0, innovatie als kern van uw productiemiddel

In 2019 stond België volgens de EAMA (de European Automobile Manufacturers Association) op de 6e plaats in Europa wat de productie van voertuigen per werknemer betreft. Met 1,54% van de totale Europese productie blijft België competitief dankzij een versterkte productiviteit door de voortdurende invoering van nieuwe technologieën, zoals die welke de Industrie 4.0 hebben gekenmerkt (robotisering, IoT en digitalisering).

De behoefte aan financiële en menselijke middelen is nog nooit zo dringend geweest, nu we Industrie 5.0 betreden, waarin de nadruk zal liggen op de interactie tussen mensen en nieuwe technologieën, het Industrial Internet of Things (IIoT) en digitale technologie verder zal worden benut om flexibiliteit en efficiëntie te winnen.

Onze experts in innovatiefinanciering helpen u bij het opzetten van alle stimulansen die aangepast zijn aan uw activiteit en uw context.

Een praktische en holistische aanpak

Ayming steunt op meer dan 18 jaar ervaring om u te begeleiden en te ondersteunen in uw groei.

Tijdens ontmoetingen tussen experts identificeren onze teams uw financiële stromen door uw inkomsten en R&D-uitgaven in kaart te brengen, de belasting van uw investeringen en de optimalisering van uw loonmassa om uw positionering ten opzichte van de industriestandaarden te bepalen.

Vervolgens verdiepen onze specialisten zich in de analyse met een wetenschappelijke audit van uw fiscale en administratieve praktijken, zodat alle mogelijkheden worden benut en beveiligd overeenkomstig de meest recente wetgeving.

Ten slotte zorgen onze consultants voor de toekenning van de verschillende financieringsmaatregelen door het dossier samen te stellen, het te registreren en het in uw naam op te volgen bij de bevoegde autoriteiten.

Download onze brochure over de automobielsector en ontdek onze case study.

Download onze brochure

Raadpleeg ons aanbod inzake begeleiding van de business performance voor de sector van de automobielindustrie

Innovation performance:

Finance performance:

HR performance:

Ook kunt u profiteren van onze whitepapers, die u een overzicht geven van de huidige stand van zaken op het gebied van innovatie en R&D, zowel nationaal als internationaal.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een persoonlijk gesprek waarbij onze experts de mogelijkheden van optimalisatie voor uw organisatie toelichten.

Contacteer ons