×
Sluiten
Direction finance

Financieel Management

Het financieel management, de architect en regulator van waardecreatie

Het financieel management begeleidt het algemeen management zodat de onderneming performanter wordt; ze maken daarbij gebruik van nieuwe technologieën en zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Momenteel worden ze langs alle kanten aangeklampt en blijven hun prioriteiten evolueren.

 Al enkele jaren is de rol van het financieel management in constante evolutie en breidt hij zich steeds meer uit naar opdrachten die van deze afdelingen ware architecten van waardecreatie maken. Bovendien speelten het financieel management steeds vaker de rol van regulator en moet ze samenwerken met een groot aantal interne deelnemende partijen, terwijl de externe verplichtingen steeds belangrijker worden.

De centrale rol van “Chief Performance Officer” zal in de loop der jaren meer betekenis krijgen, want hij zal de taak van “Finance As A Service” op zich moeten nemen:

 • zelfbedieningsgegevens,
 • realtimeverslagen,
 • boekhouding in gedigitaliseerde stromen.

Eén van de onmiddellijke uitdagingen voor het financieel management is dus slagen in hun digitalisering door meer beroep te doen op de beschikbare technologieën: IA, deep learning, cloud computing…

Het financieel management probeert soepeler en actiever te worden in de uitwerking van de groeistrategie en de kracht van het aanbod voor de activiteiten, door hen concrete acties aan te bevelen. Hiertoe moet ze zich positioneren als partner van alle betreffende partijen van de onderneming.

4 kerndimensies garanderen het succes van deze nieuwe positie:

 • bijdragen tot de business,
 • de transformatie en innovatie versnellen,
 • structuur geven aan een prospectieve aanpak,
 • de veiligheid van de financiële stromen en van de informatie waarborgen.

De rol van architect komt tot stand via de transformatie van het financieel management en meer bepaald door:

 • de transformatie van haar processen en organisatie (automatisering van de transactiestromen, automatisering van de gegevensproductie, …)
 • het gebruik van nieuwe technologische hefbomen (big data, gegevens, BI, ERP, AI, …)
 • een beter beheer van het financiële risico (BFR, predictieve risicoanalyse, …)
 • de strijd tegen cyberfraude
 • de invoering van een nieuwe communicatiemodus (de projecten begeleiden en uitdagen, meer bepaald op het gebied van R&D en innovatie, …)
 • integratie van nieuwe profielen zoals data scientists (rekening houden met soft skills, …).

 

Direction finance2

Ayming, dé partner van het financieel management in het succes van de transformatie en financiering van groei

Wij willen het financieel management helpen de prestaties van hun investeringen in groei en hun financieringscapaciteit te verbeteren door hun transformatieprojecten tot een goed einde te brengen.

 Onze consultants begeleiden het financieel management door oplossingen op maat aan te reiken voor de volgende uitdagingen:

 1. De groei financieren:
  door de interne en externe financieringsmogelijkheden te optimaliseren (beheer en beperking van de fiscaliteit, fiscale kosten van het vastgoed, belastingen, sociale lasten, …
 2. De innovatie versnellen:
  door de relevante financieringshefbomen op een optimale en veilige manier te mobiliseren (fiscale incentives voor vernieuwing, BV Onderzoeker) en het beheer van de innovatie te begeleiden.
 3. De risico’s beheersen:
  door interventiescenario’s voor elke financieringshefboom voor te stellen en het financieel management te begeleiden in geval van controle/audits.
 4. Sturen en plannen:
  door bewakingselementen en sturingshulpmiddelen te leveren die het nemen van beslissingen vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door investeringen zo goed mogelijk te plannen naargelang van de inzetbare resources.
 5. De financiële processen verbeteren:
  door de werking van het financieel management te optimaliseren, zodat ze efficiënter samenwerken met de andere afdelingen en hun ecosysteem.
 6. De processen van de onderneming omvormen:
  door het aankoopproces, de supply chain, de operaties te optimaliseren.