×
Sluiten

De Internationale Innovatiebarometer 2020

Homepage > Insights > Nieuws > De Internationale Innovatiebarometer 2020
Nieuws
februari 1, 2020

In de wereldwijde race om O&O-budgetten, moet een bedrijf innoveren om geen marktaandeel te verliezen.

De komende jaren zullen gekenmerkt worden door een ongekende groei van investeringen in innovatie. Veel startups en andere disruptieve bedrijven kunnen de huidige marktleiders wel eens vervangen. Zoals de Internationale Innovatiebarometer 2020 van het Ayming Institute aangeeft, zou deze meedogenloze concurrerende internationale omgeving bedrijven moeten aanmoedigen om hun financieringsstrategie holistisch te benaderen en hun talentenbasis te verbreden, met name door meer beroep te doen op vrouwen.

Het ‘Ayming Institute’ is de denktank van Ayming, een internationale business performance consulting groep. De Internationale Innovatiebarometer brengt elk jaar de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van O&O en innovatie wereldwijd in kaart. Wat is de staat van de huidige conjunctuur en wat zijn de belangrijkste uitdagingen die bedrijven vandaag de dag het hoofd moeten bieden als ze niet buitenspel gezet willen worden in de innovatierace? De antwoorden in drie punten.

  1. Het ecosysteem

Een meerderheid van de bedrijven (63%) concentreert zijn O&O-activiteiten intern omwille van de efficiëntie en de bescherming van zijn intellectuele eigendom. België is een van de meest ‘collaboratieve’ markten naast Tsjechië en Slowakije: de zoektocht naar partners en externe middelen is vooral te verklaren door het belang van de KMO’s in het nationale economische weefsel.

Voor bedrijven die ervoor kiezen om hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te internationaliseren, behoort België niet tot de favoriete bestemmingen. Volgens de Barometer staan Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de top drie. “Dit soort beslissingen moet zorgvuldig overwogen worden”, waarschuwt Laurie Pilo, Managing Director van Ayming Benelux. “Welk land beschikt over de beste middelen en de meest geschikte publieke ondersteuningsmechanismen voor een bepaald project? Dit is de hamvraag. Het is waar dat Duitsland veel troeven heeft, waaronder een goed opgeleid en overvloedig personeelsbestand en betrouwbare subsidiemechanismen. Het zal ook een nieuw belastingkredietstelsel invoeren voor O&O-projecten vanaf 2020.”

De Belgen zijn bijzonder tevreden over hun inspanningen inzake innovatie

Meer dan 80% van de ondervraagde bedrijfsleiders en managers in de Internationale Innovatiebarometer is van mening dat hun organisatie voldoende investeert in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De tevredenheid stijgt zelfs tot 92% in België en Polen. Dit kan goed nieuws zijn… tenzij het wordt geïnterpreteerd als een duidelijk gebrek aan ambitie. “Als de mensen die verantwoordelijk zijn voor O&O tevreden zijn met het werk dat ze doen, hoe gaat de overheid dan echt bedrijven stimuleren om nog meer te innoveren en hun investeringen in O&O te verhogen? Er is een ontbrekende schakel,” zeggen de deskundigen van het Ayming Institute in de conclusie van hun studie.

  1. De financiering

Hoe kunnen innovatieprocessen gefinancierd worden om een maximaal effect te genereren? Voor 49% van de ondervraagde bedrijfsleiders en R&D-managers vormen de eigen middelen van het bedrijf de natuurlijke financieringsbron. Belastingkredieten en subsidies worden over het algemeen grotendeels onderbenut: slechts 41% van de ondervraagden maakt gebruik van de eerste categorie, terwijl vier van de tien geen gebruik maken van nationale of internationale financiële steun van de overheid. De oorzaak hiervan is de complexiteit van de administratieve procedures. Een bevinding die al in 2019 werd vermeld in de ‘Belgische O&O Barometer’ die door Ayming Belgium werd uitgevoerd. In ons land zijn de bronnen van innovatiefinanciering als volgt verdeeld:

“Het is bemoedigend om te zien dat 91% van de ondervraagde bedrijven een bepaald budget voor onderzoek en ontwikkeling hebben, ook al is dat in 56% van de gevallen minder dan 3% van de omzet”, merkt Laurie Pilo op. Driekwart van de ondervraagden is van plan om in de komende drie jaar hun O&O-budget te verhogen, waarbij één op de vier zelfs een aanzienlijke verhoging voorziet. “Deze cijfers weerspiegelen het vertrouwen van bedrijven in hun vermogen om innovatie te financieren door middel van de uitbreiding van hun activiteiten en toegankelijke overheidsstimulansen. “Aangezien dit vertrouwen grotendeels afhankelijk is van het economische klimaat, is het minder uitgesproken in de Angelsaksische wereld, vanwege Brexit aan de Engelse kant en het beleid van Donald Trump aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.”

Toegang tot talent is voor 65% van de door Ayming ondervraagde bedrijfsleiders en managers de belangrijkste factor die het O&O-budget in de komende drie jaar positief zal beïnvloeden, gevolgd door technologische ontwikkelingen (63%), intrasectoriële ontwikkelingen (61%) en politieke risico’s, al dan niet gerelateerd aan Brexit (56%).

  1. Talent

Innovatie is het fundament van de kenniseconomie en talent is natuurlijk van levensbelang. Voor 73% van de bedrijfsleiders en managers die in het kader van de Barometer 2020 van het Ayming Institute zijn ondervraagd, is de toegang tot talent de belangrijkste factor die het vermogen van een bedrijf om te investeren in O&O en innovatie beïnvloedt. 46% van de ondervraagden is echter van mening dat genderdiversiteit “niet erg belangrijk” of “helemaal niet belangrijk” is voor het succes van de innovatieprocessen in hun bedrijf. Is dit het resultaat van diepgewortelde vooroordelen binnen O&O-teams die nog steeds overwegend mannelijk zijn? Niet noodzakelijkerwijs”, zegt Laurie Pilo. “Ofwel zijn deze mensen zich er niet van bewust dat gediversifieerde teams een positief effect kunnen hebben op hun resultaten, ofwel zijn werkgevers alleen bezig met het vinden van de juiste vaardigheden voor de juiste banen, ongeacht de genderproblematiek.”

Sommige landen blijken op dit punt vooruitstrevender te zijn dan andere. Met name Canada is een pionier, met een meerderheid van de O&O-teams die voor 26% tot 50% uit vrouwen bestaan. Het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen is vooral uitgesproken in bepaalde sectoren, zoals de automobielindustrie, waar de teams die belast zijn met O&O over het algemeen minder dan 25% vrouwen tellen.

Veel structurele en culturele barrières moeten worden weggenomen om de aanwerving aan te moedigen van vrouwen in teams die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor de ondervraagden zijn de belangrijkste factoren die een betere toegang tot dit soort functies voor vrouwen mogelijk maken: betere carrièrevooruitzichten (40%), betere opleidingen (37%), een proactief diversiteitsbeleid (34%) en een flexibelere werkomgeving (32%). Dit laatste is met name van belang in het kader van het behoud van vrouwelijk personeel.

Conclusie

Als we kijken naar de internationale stand van zaken op het gebied van innovatie, dan moeten we een belangrijke les trekken uit het feit dat O&O-teams serieus moeten kijken naar hun huidige activiteiten, inclusief een beoordeling van de vele financieringsmogelijkheden, en naar tot nu toe onverkende talentenpools.

In de komende jaren zullen we de uitgaven voor innovatie zien toenemen en zullen de O&O-teams geconfronteerd worden met een overvloed aan mogelijkheden. Het is essentieel dat ze ervoor zorgen dat ze het goed doen. En hoe eerder hoe beter.

Opmerkingen tonen

Geen reacties

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *