×
Sluiten
diréction générale

Algemeen Management

Het algemeen management, de strategische visie versus de snelle evoluties

Het evenwicht is wereldwijd hertekend en sterk veranderd door digitale mogelijkheden, baanbrekende innovaties en nieuwe concurrentievormen. Wat uw activiteitensector ook mag zijn, de arbeidswereld verandert waardoor kennis, deskundigheid en de relatie van de werknemers met de onderneming in het gedrang komen. De beslissers ondervinden dat hun strategieën sterk beïnvloed worden door deze breuklijnen. Om zich te kunnen ontwikkelen moet de onderneming leren, zich openstellen en zichzelf constant heruitvinden, rekening houdend met de vernieuwing van haar ecosysteem.

Het management wordt geconfronteerd met meerdere breuklijnen die de verhouding van tijd en ruimte tot de gebruiken, vaardigheden, knowhow, actoren van de economische keten en sectoren hertekenen. De eerste breuklijn is ongetwijfeld de opkomst van digitale mogelijkheden en van nieuwe spelers met een waardeaanbod dat er volledig op gericht is om te voldoen aan de werkelijke behoeften van hun klant.

De technologische investeringen worden intensiever en beïnvloeden de economie. De technologie geeft met andere woorden een nieuwe richting aan de waardeketens. Bijgevolg moeten de leidinggevenden hun beheermodellen herzien en hun ecosysteem uitbreiden in een concurrentiële context die alsmaar complexer wordt.

De uitdagingen van het algemeen management zijn enorm, vooral omdat men de strategische koers van de onderneming moet bepalen en resultaten moet genereren. Door de complexiteit van hun omgeving en de wisselvalligheden van de wereldwijde groei moeten ze kunnen omgaan met paradoxale bevelen, onzekerheden, successen, tegenstrijdigheden en de ruimte om fouten te mogen maken; daarbij moeten ze geconcentreerd blijven op de uitvoering en zin geven aan elke actie.

Ze moeten flexibel en snel zijn en zich voortdurend aanpassen om de onderneming en haar fundamentele waarden in beweging te zetten, zoals: visie, waarden, cultuur, engagement, HR, activiteiten, innovatie, klanten, resultaten, rendabiliteit, … Eén van de uitdagingen is ook de samenwerking in uitvoerende commissies, die de ontplooiing van een gemeenschappelijke cultuur vereist en een feilloos collectief en individueel engagement.

In deze context dient het algemeen management zich te concentreren op 10 kernthema’s en evenveel strategische projecten:

De leidinggevende teams moeten risico’s nemen en daarbij steunen op een permanente zoektocht naar operationele uitmuntendheid. Ze moeten nieuwe operationele hefbomen vrijmaken op middellange en lange termijn, zonder daarbij de doelstellingen op korte termijn uit het oog te verliezen.

Direction-generale-1920x1200px

Ayming, de strategische partner van het algemeen management voor hun operationele prestaties:

Wij zijn experts op het gebied van business performance en zijn werkzaam in 4 hoofddomeinen, met een beproefde benadering inzake operationeel advies, opdat organisaties en hun medewerkers verder zouden kunnen ontwikkelen.

Onze teams maken uw strategische richting duidelijk door uw management te helpen optimale en duurzame operationele resultaten te bereiken in de volgende domeinen: 

  • Human resources: wij helpen HR-afdelingen om een centrum voor waardecreatie te worden. Samen met hen optimaliseren wij hun processen en HR-organisatie. Wij plaatsen het engagement en de gezondheid van de medewerkers centraal in hun HR-prestatievoorziening. Wij geven hen de middelen voor de invoering van een efficiënte en relevante prospectieve HR-sturing gefinancierd door de optimalisatie van de loonkosten.
  • Innovation: wij versnellen uw projecten voor innovatie en R&D door uw maturiteit te beoordelen en de beste resources en partnerschappen te vinden om te vernieuwen. Wij optimaliseren uw processen en adviseren u over de opportuniteiten inzake financieringen en overheidssteun (H2020, fiscale incentives voor vernieuwing, …) die het best afgestemd zijn op uw onderzoeksactiviteiten.
  • Finance: wij beperken de druk van de lokale of internationale fiscaliteit dankzij onze pluridisciplinaire deskundigheid op het gebied van belastingen en btw.
  • Operations: wij mobiliseren alle hefbomen van de aankoopperformantie: van de bepaling van de strategieën tot de implementatie in de hele waardeketen. Wij begeleiden de transformatie van uw supply chain op menselijk en technologisch niveau (data science, digitalisering, predictief onderhoud, …).