×
Sluiten
Direction RH

HR Management

De afdeling Human Resources, de belangrijkste speler in de ervaring van de medewerker

Naast de klantervaring is er ook de ervaring van de medewerker, waaraan ondernemingen steeds meer aandacht moeten besteden. Werving wordt immers een strategische uitdaging en er is een sterk werkgeversmerk nodig om talenten aan te trekken en te behouden.

De afdeling Human Resources speelt een steeds grotere rol in de transformatie van de onderneming. Ze krijgt te maken met vele uitdagingen, moet uitgroeien tot een centrum van waardecreatie en als dusdanig erkend worden.

De afdeling Human Resources moet zich heruitvinden en daarbij het hoofd bieden aan steeds strengere operationele en reglementaire verplichtingen. Er bestaan 2 dimensies die elkaar aanvullen: het HR-beheer (loon, overeenstemming en efficiëntie van de HR-processen) en de ervaring van de medewerker.

Het engagement van de medewerkers is de sleutel om zich te vergewissen van het succes van de strategische transformatieplannen en, bijgevolg, van de groei van de onderneming.

Daarom moet het menselijke kapitaal gewaardeerd worden als een bepalende waarde voor de onderneming, waarrond de leden van het directiecomité zich engageren.

Het afstemmen van de klantervaring op de ervaring van de medewerker is een grote uitdaging die aanwezig is in alle niveaus van de HR-functie:

 • de overeenstemming en digitalisering van de HR-processen (van de werving tot het vertrek van de medewerker)
 • het vooruitgeplande beheer van de banen en competenties
 • het engagement van de medewerkers
 • de HR-sturing, de ROI van de gevoerde acties en de toekomstwetenschap dankzij data
 • het begrijpen van de business uitdagingen
 • HR-marketing en het werkgeversmerk
 • de sociale dialoog en gezondheid op het werk
 • de sturing van de loonmassa

Dit nieuwe perspectief stelt de afdeling Human Resources centraal in de strategie van de onderneming.

Direction RH2

Ayming, dé partner van de HR-afdelingen bij hun operationele transformatie en de verbetering van de ervaring van de medewerker.

Onze HR-experts staan aan de zijde van de leidinggevende en operationele HR-medewerkers om nieuwe prestatiehefbomen te creëren voor de volgende onderwerpen:

 • Optimalisatie van de loonkosten
  • Herziening van de grondslagen van de werkgeversbijdragen
  • Recuperatie van de teveel gestorte patronale bijdragen
  • Recuperatie RSZ doelgroepen
  • Optimalisatie van de incentives inzake Bedrijfsvoorheffing
  • Sectorale benchmarks
  • Herziening van de loonreglementering en compliance
  • Benchmark van de sectorale personeelskosten
 • Invoering van collectieve premies (warrants/collectieve overeenkomsten)
 • Due diligence van de personeelskosten & business plan
 • Herziening van de loonpakketten en rewards
 • Minder arbeidsverzuim
 • Geluk op het werk
 • Implementering van de steunvoorzieningen
 • Optimalisatie van de onkosten voor tijdelijke krachten
 • Wagenpark en verloningsbeleid.

Wij willen de HR-afdeling begeleiden bij de verwezenlijking van haar strategische uitdagingen en haar operationele dagelijkse taken.