×
Sluiten

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Homepage > Innovation Performance > Fiscale stimuli voor innovatie > Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
Innovation 18

De maatregel

 • Doel: de Belgische R&D-exploitatiekosten verlagen door een maatregel met invloed op de lonen van onderzoekers.
 • Indien de werkgever in aanmerking komt voor deze maatregel kan hij tot 80% van de bedrijfsvoorheffing inhouden voor zijn personeel op de Belgische payroll, dat tewerkgesteld is in R&D-programma’s.
 • Federale maatregel, wordt beschouwd als een werkingstoelage.
 • Maandelijkse implementatie in de payroll, wat van bij het begin telkens aanzienlijke besparingen oplevert.

De toepassingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen, moeten de volgende vier voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 • Programma’s rond R&D en Innovatie leiden in de zin van het Frascati-handboek, een internationale standaard die de programma’s inzake R&D en Innovatie definieert die in aanmerking komen voor fiscale maatregelen.
 • Werknemers met een wetenschappelijk diploma betrekken, waardoor 40 tot 80% van de bedrijfsvoorheffing mag worden ingehouden naargelang van het diploma en de tijd die besteed wordt aan deze activiteiten.
 • De tijd kunnen motiveren die iedereen besteed aan de projecten die in aanmerking komen.
 • Aangemeld zijn bij de POD Wetenschapsbeleid Belspo.

Uw uitdagingen

 • Wat is de meerwaarde indien ik deze maatregel reeds toepas?
  De consultants van Ayming Belgium zijn ervaren in het optimaliseren en veiligstellen van de reeds toegepaste praktijken: volledige audit van uw projecten die in aanmerking komen, grondig onderzoek van de praktijken inzake timesheets, zoektocht naar personen met aanvullende diploma’s die in aanmerking komen.
 • De terugverdientijd van wetenschappelijke activiteiten inkorten
  De experts van Ayming zijn ingenieurs met financiële kennis en zijn dus perfect in staat om uw activiteiten inzake R&D en Innovatie tot in de puntjes te onderzoeken. Zo kunnen ze in de meeste gevallen aanvullende projecten en onderzoekers identificeren die volledig voldoen aan de voorwaarden.
 • Uw activiteiten veiligstellen bij de bevoegde autoriteiten
  Het veiligstellen van uw activiteiten staat centraal in onze dienstverlening. Dankzij onze ervaren teams die u in kennis stellen van de mogelijke risico’s en een strenge controle van de implementatie worden uw activiteiten in veiligheid gebracht.
 • Minder tijd verliezen door een tijdrovend proces met diverse aanspreekpunten
  De experts van Ayming coördineren de acties tussen uw R&D- en industriële afdelingen (voor de geïdentificeerde projecten en de bestede tijd), uw HR-afdeling (voor de identificatie van onderzoekers met de juiste diploma’s en de implementatie in de payroll, met uw sociaal secretariaat) en uw afdeling Finance (voor de uitkering als werkingstoelage).

De meerwaarde van Ayming Belgium

 • De experts in Innovation Performance van Ayming staan in voor het verzamelen, bundelen en verwerken van de informatie ingewonnen bij de verschillende afdelingen, waardoor u veel tijd wint.
 • Ze kunnen terugvallen op meer dan 15 jaar ervaring in België, in elke activiteitensector, elk soort project, alle in aanmerking komende activiteiten en bestuurspraktijken om dat extra duwtje te geven en de terugverdientijd van alle in aanmerking komende R&D-programma’s in te korten.
 • U wordt regelmatig gebrieft met een duidelijk verslag over de vooruitgang van uw aangiften. Wij buigen ons ook over mogelijke bezwaren die u hebt, verzekeren de implementatie van de maatregel in uw payroll, in overleg met uw sociaal secretariaat, en bezorgen u een technisch dossier dat de eenvormigheid van uw BV Onderzoeker aantoont.
 • Naargelang van uw noden staan de experts van Ayming in voor het volledige beheer van uw BV Onderzoeker of buigen ze zich enkel over de veiligstelling of de optimalisering van de grondslag, op basis van een verloningsformule bij succes of volgens uurloon.
 • Ayming zal u ook bijstaan bij de controle van de fiscale autoriteiten, binnen het geoptimaliseerde werkveld van Ayming. Zodra een juridische of fiscale expertise nodig zou zijn, wordt er beroep gedaan op een onafhankelijk én gespecialiseerd advocatenkantoor om de nodige juridische kwalificaties door te voeren en advies uit te brengen.

Meer info…