×
Sluiten

Audit en optimalisering van vrijstellingen

Audit en optimalisering van de gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Homepage > HR Performance > Payroll performance > Audit en optimalisering van vrijstellingen onderzoekers
HR performance audit and optimisation of tax exemptions

De gedeeltelijke of volledige vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing is een alom bekende tool om de arbeidskosten te verlagen, maar wordt niet noodzakelijkerwijs ten volle benut.

De vrijstellingen

 • Vier grote categorieën van vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ondersteunen de activiteit van bedrijven:
 • Indien de werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoet hoeft hij de volgende bedragen niet door te storten.
Type tewerkstelling % van de vrijstelling vs totaal van de belastbare bezoldigingen 
o   Ploegenarbeid 22,80%
o   Nachtarbeid 22,80%
o   Volcontinu arbeid 25,00%
o   Ploegen- en nachtarbeid voor de vastgoedsector 6% in 2019

18% vanaf 01/01/2020

o   Overuren Tussen 32,19% en 41,25%
o   Investering in een steunzone Zie betreffende pagina
o   Onderzoekspersoneel Zie betreffende pagina
 • Terugwerkende kracht: Via een klacht bij de FOD Financiën is het vaak mogelijk om met terugwerkende kracht de bedragen terug te eisen die te veel geïnd werden gedurende de afgelopen 5 jaar.

De toepassingsvoorwaarden:

Naast hun kerntaken houden onze experts ook rekening met de recente evoluties:

Uw uitdagingen

 • De toepassing van deze vrijstellingen veiligstellen
  De toepassing van vrijstellingen vereist de strikte naleving van de toelatingsvoorwaarden (uren, één derdenorm …) om onnodige risico’s tijdens een belastingcontrole uit te sluiten.
 • De grondslag van de aftrek zo veel mogelijk terugverdienen
  Het is ook mogelijk dat de vrijstellingsvoorwaarden onbenut blijven of dat de werknemers wel in aanmerking komen maar hier niets mee gedaan wordt. Onze consultants identificeren de onbenutte pistes, leggen deze voor en implementeren deze na uw goedkeuring.

De meerwaarde van Ayming

 • Een grondige analyse van uw payrollstructuur
  Naast de zoektocht naar mogelijke fouten voeren onze experts ook een doorlichting uit van de bestanddelen van uw loonbeleid, met inbegrip van de vrijstellingen die ze onderwerpen aan een ware stress test die mogelijke risico’s en eventueel te veel betaalde bedragen en/of toekomstige besparingen blootleggen.
 • Het vastleggen van een duidelijk referentiekader
  Wij dagen de bestaande praktijken uit en identificeren de vrijstellingen die reeds toegepast worden. Aan de hand van audits kunnen onze experts een referentiekader creëren waarmee ze de meerwaarde van onze diensten kunnen aantonen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
 • Het op zich nemen van de administratie
  Het werk van uw payrollteam kan desgewenst verlicht worden. Onze experts nemen het opstellen en indienen van eventuele klachten, het doorvoeren van correcties en het doorgeven van instructies aan uw sociaal secretariaat voor hun rekening.
 • Bijstand bij de belastingcontrole binnen de door Ayming geoptimaliseerde perimeter
  Naast het verstrekken van een technisch verslag aan het einde van de opdracht staan onze consultants u tijdens controles ook bij om de geïmplementeerde besparingsoplossingen te motiveren. Onze aanbevelingen worden gedocumenteerd en zijn dus behoorlijk onderbouwd in geval van een fiscale controle.
 • Terugbetalingen gegenereerd door onze bezwaren worden meteen overgemaakt op de bankrekening van het bedrijf.