×
Sluiten

Aftrek voor Innovatie-Inkomsten (AII)

Homepage > Innovation Performance > Fiscale stimuli voor innovatie > Fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten
Innovation 1

De maatregel

 • Doel: deze fiscale stimulus voor innovatie wil de belastingdruk verlichten op inkomsten uit innovatie of innovatieve verbeteringen gegenereerd op Belgische bodem.
 • De Aftrek voor Innovatie-Inkomsten of AII, ook wel “Innovation Box” genoemd, is een belastingaftrekregeling die ondernemingen in staat stelt een deel van de belastinggrondslag te wissen door een quotiënt af te trekken van de netto-inkomsten die in België worden gegenereerd door middel van octrooien, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen en door het auteursrecht beschermde software.
 • Mits naleving van de voorwaarden is het mogelijk om tot 85% van de netto innovatie-inkomsten af te trekken van de belastbare basis van het bedrijf.
 • De aftrek voor innovatie-inkomsten is bedoeld ter vervanging van de Aftrek voor Octrooi-Inkomsten (AOI, ook wel “Patent Box” genoemd), die per 1 juli 2021 zal verdwijnen.

De toepassingsvoorwaarden

 • De uitgaven die overeenstemmen met de inkomsten moeten in België gebeuren; het is van het grootste belang dat ze in de boekhouding opgenomen worden voor de berekening van de “Nexus-ratio”, die de intensiteit van de R&D-projecten op Belgische bodem benadrukt;
 • De inkomsten die in aanmerking komen zijn de rechtstreekse inkomsten uit innovatieprojecten en het deel van de verbeteringen aangebracht aan licenties of octrooien geleverd door derden (royalty’s).

Uw uitdagingen

 • De grondslag van de aftrek zoveel mogelijk terugverdienen
  De consultants van Ayming kunnen de kosten van R&D-projecten gekoppeld aan de inkomsten identificeren, zodat ze met de belastingadministratie een optimale Nexus-ratio kunnen berekenen en overeenkomen.
 • Een ruling aanvragen bij de DVB
  Volgens bepaalde vormvoorschriften en een welbepaalde planning wenden de experts van Ayming zich met uw machtiging tot de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling), om te garanderen dat uw bezwaren voor het afgesloten aanslagjaar en voor de komende jaren succesvol behandeld worden. Daarna implementeren ze de resultaten in uw balans.

De meerwaarde van Ayming Belgium

 • Aangezien de experts van Ayming zowel kennis van wetenschap, bedrijfsfinanciering, boekhouding en fiscaal recht hebben, kunnen ze de bronnen van uw inkomsten en de daarmee samenhangende kosten voor R&D aan een grondig onderzoek onderwerpen om de Nexus-ratio te berekenen en hem veilig te stellen.
 • Voor de ruling geldt een bijzonder vormvoorschrift en een strikte naleving van de stappen die gevolgd moeten worden. De Innovation Performance consultant van Ayming maakt het niet alleen mogelijk om zich aan te passen aan de verplichtingen, maar verlost u tevens van tijdrovende taken.
 • Ayming bezorgt u regelmatig een duidelijk verslag over de vooruitgang van uw aangiften, buigt zich over mogelijke bezwaren die u hebt en verzekert de implementatie van de maatregel in uw balans.

Voor meer informatie