×
Sluiten

Vrijstelling voor steunzones

Invoering van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor investeringen in steunzones

Homepage > HR Performance > Payroll performance > Vrijstelling voor steunzones
HR performance support zones recruiting

Het doel van deze maatregel is om nieuwe jobs te creëren in zones die getroffen werden door collectieve ontslagen of waarin de werkloosheidsgraad bijzonder hoog is.

De maatregel

 • Het gaat om een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor aangeworven personeel ten belope van 25% binnen de twee jaar volgend op de investering (uitbreiding, bouw van een site of een nieuwe productielijn, enz.). Deze vrijstelling van doorstorting is van toepassing in Vlaanderen en Wallonië.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deze maatregel de vorm aan van een subsidie gaande van € 3.000 tot € 6.000 per werknemer, voor maximaal 3 aanwervingen per kalenderjaar.

De toepassingsvoorwaarden

 • De werkunit moet zich situeren binnen een gemeente of kadastraal perceel gedefinieerd op de websites van de overheid:
  • Brussels gewest: bepaalde straten van Anderlecht, Brussel, Vorst en Sint-Jans-Molenbeek komen in aanmerking;
  • Wallonië: Er zijn 4 steunzones binnen een straal van 40 km rond Seraing (Arcelor Mittal), Sambreville (Saint-Gobain Sekurit), Charleroi (Caterpillar) en Frameries (Doosan). De percelen zijn te zien op het Geoportaal van Wallonië;
  • Vlaanderen: Er zijn 3 steunzones binnen een straal van 40 km rond Genk (Ford), Turnhout (Philips) en Vilvoorde-Zaventem. De percelen zijn te zien op het Geopunt-portaal.
 • Het aanvraagdossier moet ingediend worden alvorens de investering afgerond wordt en de aanwervingen definitief zijn.
 • Afhankelijk van de grootte van het bedrijf moeten er bepaalde maatregelen getroffen worden voor het behoud van de arbeidsplaats.

Uw uitdagingen

 • De subsidiabiliteit van uw investeringsprojecten veiligstellen:
  Onze experts controleren de betrokken kadastrale percelen, de statuten van de onderneming en de beoogde jobcreatie.
 • De vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing linken aan de investeringssubsidies:
  Met een voorlopig business plan worden de toekomstige vrijstellingen duidelijk en kan de toepassing ervan opgevolgd worden in functie van de voortgang van de werkzaamheden.

De meerwaarde van Ayming Belgium:

 • Onze teams met expertise in HR en fiscaliteit van investeringen bundelen hun krachten zodat u het maximale voorschot ontvangt op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.
 • Wij waarborgen de toepassing van de vrijstelling door het administratieve luik van het verzoek voor onze rekening te nemen.