×
Sluiten

Sociale lasten op lonen

Audit en optimalisering van de sociale lasten op lonen

Homepage > HR Performance > Payroll performance > Sociale lasten op lonen
HR performance social charges on salaries

Naast de correcte toepassing en optimalisering van incentives en subsidies voeren de experts van Ayming een grondige audit door van al uw sociale lasten met het oog op de optimalisering en de juridische en financiële soliditeit van deze lasten.

Audit van uw sociale bijdragen:

De verschillende rubrieken tussen het bruto- en nettoloon worden geanalyseerd, voornamelijk de rubrieken die terugvallen op de werkgever. Tijdens deze controle bekijken we alle grondslagen van de werkgeversbijdragen en voeren we trapsgewijs alle berekeningen uit. Onze experts ontleden samen met uw Payroll manager uw payroll om deze later op een optimale en veilige manier terug op te bouwen. Uw teams verliezen niet veel tijd en verwerven onze kennis.

Uw uitdagingen

 • Veilige en duurzame besparingsbronnen identificeren zonder uw organisatie in gevaar te brengen
  De opeenvolging van correcties in uw payroll (nieuwe software, nieuw sociaal secretariaat, veranderingen in de wetgeving, nieuwe loonrubrieken …) kunnen een vlotte berekening in de weg staan waardoor er meerdere fouten in uw bijdragen kunnen sluipen. Met het oog op transparantie zullen uw teams samen met onze experts de foutenbronnen en duurzame en veilige besparingsbronnen identificeren.
 • De knowhow van uw payrollteam consolideren
  Met uw toestemming worden doelgerichte acties ondernomen zodat uw team kennis en competentie kan verwerven over de geïmplementeerde optimaliseringen.

De meerwaarde van Ayming

 • Toekomstige besparingsbronnen identificeren en op een doeltreffende manier implementeren.
 • Het veiligstellen van uw administratieve procedures:
  Dit is een van onze kerntaken. Onze deskundige teams kunnen eventuele risico’s identificeren en u hiervan op de hoogte brengen. Dankzij de strikte controle op de uitvoering komt uw aanpak nooit in gevaar.
 • Ayming zal u ook bijstaan tijdens controles voor alles wat binnen de door Ayming geoptimaliseerde perimeter valt.