×
Sluiten

Doelgroepkortingen

Audit en optimalisering van de doelgroepkortingen

Homepage > HR Performance > Payroll performance > Doelgroepkortingen
HR performance target groups old young

De doelgroepkortingen zorgen ervoor dat u incentives ontvangt voor een doelpubliek.

De maatregelen

 • Dankzij doelgroepkortingen kunnen de werkgeversbijdragen voor doelgroepen verlaagd worden in functie van:
  • het type contract (federale kortingen): eerste aanwervingen, vierdagenweek, arbeidsduurvermindering …
  • de juiste profielen (oorspronkelijk federale kortingen maar sinds 2016 aan het regionaliseren): jonge werknemers, oudere werknemers, werknemers getroffen door herstructurering, enz.
 • Reeds van toepassing in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor Wallonië zit de regionalisering in de eindfase:
Brussel-Hoofdstad Wallonië Vlaanderen
Aanvangsdatum overgangsperiode 01/10/2017 01/07/2017 01/07/2016
Einddatum overgangsperiode 31/12/2018 30/06/2020 31/12/2018
Verantwoordelijke instelling Actiris FOREM VDAB
Naam van de maatregel Werkuitkering Werkuitkering Aanwervingsincentive
 • Deze maatregel heeft terugwerkende kracht voor de bijdragen van de 12 laatste kwartalen.

De toepassingsvoorwaarden

De geregionaliseerde doelgroepkortingen zijn van toepassing in functie van:

 • het gewest waarin de werkunit van de betrokken werknemer ligt;
 • het profiel en de loonvoorwaarden van de betrokken werknemer.

Uw uitdagingen

 • Ik pas de doelgroepkorting reeds toe: Wat is het nut van een nieuwe audit voor doelgroepkortingen?
  Onze experts ervaren vaak dat wanneer iemand onder meerdere doelgroepkortingen valt er niet altijd voor de meest voordelige optie gekozen wordt.  Bovendien werd het merendeel van de kortingen geregionaliseerd, waardoor de regels voor toepassing gewijzigd zijn. Wanneer uw bedrijf multiregionaal is, is een fout snel gemaakt.
 • Waarom zou ik Ayming meer moeten vertrouwen dan mijn eigen sociaal secretariaat?
  Ieder heeft zijn talent! Een sociaal secretariaat zorgt ervoor dat de payroll conform is, maar kijkt niet altijd of deze optimaal is en is afgestemd op de vele incentives.

De meerwaarde van Ayming

 • De doelgroepkortingen identificeren die u mislopen heeft en deze met uw toestemming terugvorderen bij de bevoegde instanties.
 • Het veiligstellen van uw administratieve procedures:
  Dit is een van onze kerntaken. Onze deskundige teams kunnen eventuele risico’s identificeren en u hiervan op de hoogte brengen. Dankzij de strikte controle op de uitvoering komt uw aanpak nooit in gevaar.
 • Aanbevelingen op een doeltreffende en veilige manier implementeren voor uw payroll:
  De implementatie van de payroll gebeurt aan uw zijde, zodat alles veilig en naadloos verloopt en er geen fouten sluipen in uw software of in die van uw sociaal secretariaat. Bovendien geven we onze kennis door aan uw teams.
 • Ayming zal u ook bijstaan tijdens de RSZ-controles voor alles wat binnen de door Ayming geoptimaliseerde perimeter valt.
 • Opvolging van de creditnota’s in het geval van te hoge bijdragen.