Gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De maatregel

Sinds 2003 bestaat er in België een zeer voordelig en doelmatig programma voor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Bedrijven die onderzoekspersoneel aanstellen profiteren van een gedeeltelijke vrijstelling (80%) van de door te storten bedrijfsvoorheffing. Concreet betekent dat dat slechts circa 20% van de bedrijfsvoorheffing moet worden betaald aan de belastingautoriteiten.

De meerwaarde van Ayming

Ayming heeft brede expertise ontwikkeld in de wereld van de wetenschap, en heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd. Het team consultants van Ayming helpt u voordeel te halen uit incentives waar u nooit beroep op deed of deze optimaliseren indien u dit reeds wel deed. Onze consultants begeleiden en ondersteunen u gedurende het hele proces: identificatie, analyse en selectie van onderzoekers en R&D-projecten die in aanmerking komen, toepassing van maatregelen, berekening en verificatie van bedragen, samenstelling van bewijsstukken, interactie met diverse instellingen (politiek wetenschappelijk, de verschillende diensten van de FOD Financien, etc.), en ondersteunen u tijdens eventuele fiscale controles.